רכישת חוברות - אנגלית למטרות אקדמיות

רכישת ספרים לקורסי אנגלית אקדמית

בקורס טרום בסיסי א'/ב' ובסיסי נדרשים הסטודנטים לרכוש את ספרי הלימוד.
על מנת להקל את הרכישה פתחנו עבורכם חנות מקוונת. לכל קורס יש ספר מלווה אחד על פי הפירוט בהמשך.
הספרים נדרשים ללימוד השוטף של הקורס.

הקישור לרכישת הספרים יהיה פתוח מתאריך  6.2.2018 עד 4.3.2018. את הקבלה אתם נדרשים להדפיס ולהביא החל מתאריך 5.3.2018 למזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

אנא מלאו את כל הפרטים בצורה מדויקת.

הספרים :

עבור סטודנטים בקורסים טרום בסיסי א' & ב'  - Academic English 2 מחיר 59 ₪

עבור סטודנטים בקורס בסיסי - Reading with awareness   מחיר 64 ₪

נא לשים לב, עליך לרכוש רק ספר  אחד  לפי הרמה המתאימה.