טופס חתימה על מניעת הטרדות מיניות במכללה

הריני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את החוק ואני מודע/ת למשמעותו.

* שדות חובה מסומנים בכוכבית