המכון הישראלי לחינוך היסטורי- ניירות עמדה

שכבות של עבר: הנצחה והשכחה במרחב הציבורי 
סיכום דיון בעקבות נייר עמדה של המכון הישראלי לחינוך היסטורי.

צוות חשיבה בנושא "חינוך היסטורי מהו" בראשות ד״ר מיכל ווסר ובשיתוף מכון מופ״ת
קבוצת עבודה לגיבוש תוצרים חינוכיים וניירות עמדה בנושא חינוך היסטורי

למה אנשים נרדמים בשיעור היסטוריה - פרופ׳ אייל נווה מדבר על לימודי היסטוריה

?Who Will Deal with the Real Issues Once the Statues Are Out of Sight

מי יתמודד עם הנושאים האמתיים אחרי שהפסלים ייעלמו? - תרגום לעברית של נייר העמדה בנושא היחס לפסלים של דמויות היסטוריות שנויות במחלוקת, בתוספת מבוא של פרופ׳ אייל נווה וד״ר נמרוד טל.