המכון הישראלי לחינוך היסטורי- ניירות עמדה

צוות חשיבה בנושא "חינוך היסטורי מהו" בראשות ד״ר מיכל ווסר ובשיתוף מכון מופ״ת
קבוצת עבודה לגיבוש תוצרים חינוכיים וניירות עמדה בנושא חינוך היסטורי

למה אנשים נרדמים בשיעור היסטוריה - פרופ׳ אייל נווה מדבר על לימודי היסטוריה