המכון הישראלי לחינוך היסטורי- ניירות עמדה

צוות חשיבה בנושא "חינוך היסטורי מהו" בראשות ד״ר מיכל ווסר ובשיתוף מכון מופ״ת
קבוצת עבודה לגיבוש תוצרים חינוכיים וניירות עמדה בנושא חינוך היסטורי

למה אנשים נרדמים בשיעור היסטוריה - פרופ׳ אייל נווה מדבר על לימודי היסטוריה

?Who Will Deal with the Real Issues Once the Statues Are Out of Sight

מי יתמודד עם הנושאים האמתיים אחרי שהפסלים ייעלמו? - תרגום לעברית של נייר העמדה בנושא היחס לפסלים של דמויות היסטוריות שנויות במחלוקת, בתוספת מבוא של פרופ׳ אייל נווה וד״ר נמרוד טל.