חינוך היסטורי: זירות וזיקות

קבוצת מחקר מטעם המכון הישראלי לחינוך היסטורי בשיתוף המכון לחינוך מתקדם

הטענה שמקצוע ההיסטוריה והוראתו בבתי הספר בישראל נתונים במשבר אינה חדשה. נוכחותו העיקשת של המשבר, במיוחד על רקע המאמצים מצד פוליטיקאים, אקדמאיים ואנשי חינוך להתגבר עליו, מעידה על קשיים בזיהוי מקור הבעיה או בעיצוב הכלים לפתרונה או ביישומו של פתרון או בכל המרכיבים הללו גם יחד.

כרקע לעבודתה, קבוצת המחקר מבקשת להציב את המשבר במעמדו ובהוראתו של מקצוע ההיסטוריה כרב-מערכתי, שהן את מקורו הן את פתרונו יש לחפש בקשרים ההדדיים וביחסים המורכבים שבין משרד החינוך, הקוריקולום, תכניות הכשרת המורים, ספרי הלימוד, כיתות הלימוד והמרחב הציבורי.

תוך עיון בזירות השונות בהן מתקיים חינוך היסטורי או מתפתחת חשיבה אודותיו בישראל, עניינה הראשון של קבוצת המחקר יהיה לאפיין זירות אלו ואת החינוך ההיסטורי המעוצב בתחומן. בנוסף, הקבוצה תעסוק בזיהוי ואפיון הזיקה בין הזירות הללו, תוך חשיבה על מקורותיו השונים הן של משבר המקצוע הן של פתרונו האפשרי. לצד מומחיותם של המשתתפים בתחומים השונים, ייתרונו הייחודי של המפגש ביניהם יהיה בהבאתם לקדמת הבמה ואפיונם של הקשרים בין התחומים.

 

חברי וחברות הקבוצה:

 • פרופ׳ אבנר בן-עמוס
 • פרופ׳ אייל נווה
 • ד״ר אלון גן
 • פרופ׳ אסתר יוגב
 • ד״ר אריה קיזל
 • מר גלעד מניב
 • ד״ר לילך ניישטט
 • ד״ר מיכל וסר
 • ד״ר נמרוד טל
 • גב׳ עדי בן-דוד
 • ד״ר עתליה שרגאי
 • ד״ר צפריר גולדברג
 • ד״ר קציעה טביביאן
 • מר רועי וינטרוב
 • ד״ר שרון גבע
 • ד״ר תמי הופמן
 • גב׳ תמר כץ
 • ד״ר תמר קטקו
   

לתקצירי המחקרים לחצו כאן