פיתוח והוראה

המכון פועל לגיבוש ופיתוח תכניות ואמצעים להוראת חינוך היסטורי ובהם קורסים אקדמיים, השתלמויות, סדנאות לעוסקים בחינוך היסטורי בבתי הספר ומחוץ להם, מערכי שיעור ויחידות הוראה.

קורסים
קורס בהנחיית פרופ׳ אייל נווה ובשיתוף מכון מופ״ת בנושא: חינוך היסטורי מהו - דילמות, מחלוקות ואתגרים

סדנאות
סדנת המורה להיסטוריה: מעבדה אינטרדיסציפלינרית עבור מסלול הכשרת אקדמאים להוראת היסטוריה

קישורים
קישורים לאתרים ובהם כלי הוראת היסטוריה וחינוך היסטורי:

משאבי הוראת ההיסטוריה של ארגון Euroclio

Stanford History Education Group

החוג להיסטוריה

מרכז רוי רוזנצווייג להיסטוריה ומדיה חדשה

הבלוג של ד״ר גדי ראונר