המכון הישראלי לחינוך היסטורי

המכון הישראלי לחינוך היסטורי קם כמענה לצורך חינוכי ותרבותי דחוף. מן הצד אחד קיימת הכרה בתפקיד המרכזי של תודעה היסטורית לבניית זהות אישית וקולקטיבית, ידע והשקפת עולם, מעורבות פוליטית ואזרחות דמוקרטית במציאות לאומית, גלובלית ורב-תרבותית. מן הצד האחר, עידן הפוסט אמת, המציאות הנזילה, והרלטיביזם הערכי מוליד מגמות של ציניות ואדישות, תלישות וחוסר אוריינטציה, שחיקת הסולידריות החברתית ובורות.

מטרתו של המכון להבין את מקומו של העבר בחברה בישראל, לטפח תודעה היסטורית פעילה, לחשוף את הציבור למורשות מעצבות זהות, ולעודד חשיבה ביקורתית כלפי הגורמים והתהליכים המעורבים בהתגבשות מורשות היסטוריות, זהויות עכשוויות ודיאלוגים פוריים ביניהן. המכון מקדם התמודדות מושכלת, ביקורתית ושקולה עם האתגרים החברתיים-פוליטיים של המציאות בהווה ועם סוגיות הזהות האישית, הקבוצתית והקולקטיבית של מרכיבי החברה בארץ, תוך מבט מתמיד לזירה הבינלאומית והשוואה לתהליכים דומים בחברות אחרות. הוא עוסק בטיפוח התודעה ההיסטורית של הדורות הצעירים במערכת החינוך ובהשכלה הגבוהה.

ייחודיות

  • המכון הוא מסגרת ראשונה מסוגה עבור כל מי שעוסק בחינוך היסטורי בישראל וכך מרחיב את האופק המקצועי של העוסקים במלאכה.
  • המכון מחובר לשדה הפדגוגי ומקיים יחסי גומלין אינטנסיביים עמו. בהתמקמו במכללה להכשרת מורים, מעצב המכון מודל עבודה המשלב בין השטח לבין האקדמיה, ומבוסס על יחסי גומלין ושותפות בלתי היררכית בין הגורמים השונים הפועלים בתחום.
  • המכון מתאים את חזונו, את מטרותיו ואת אופני פעילותו לעידן הנוכחי במטרה להיות גורם משמעותי לקידום צרכיה של החברה הישראלית היום. 
  • המכון מוביל ויעצב נורמות מקצועיות בתחום החינוך ההיסטורי.
  • המכון תורם לשיח הבינלאומי בנושא חינוך היסטורי, תוך טיפוח יחסי גומלין עם מכונים דומים בעולם.

אפיקי פעולה

אל מול האתגרים ומתוך בסיס ייחודיותו, המכון פועל בארבעה ערוצים מרכזיים:

  • מחקר ופרסום אקדמי ובכלל זה קיום כנסים בתחום החינוך ההיסטורי
  • פיתוח והכשרה בתחום תכניות הלימודים והדרכת אנשי חינוך
  • הוראה במסגרות ייעודיות
  • מעורבות ונראות ציבורית

 

צור קשר:

ראש המכון – פרופ׳ אייל נווה:  enaveh@post.tau.ac.il

מנהל המכון – ד״ר נמרוד טל:  Nimrod.Tal@smkb.ac.il