הכשרת חונכים ומלווים למתמחים ומורים חדשים

קידום מורים ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי - מאפשר לפתח יכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי-דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני. הקורסים מעצימים גם את הלומדים עצמם, כעובדי הוראה, בנוסף לעבודתם אחר כך בקליטת מתמחים ומורים חדשים.

התכנית להכשרת חונכים ומלווים במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה, נועדה לאפשר הכשרה מקצועית, בזיקה לשילובם של עובדי הוראה מתחילים במערכת החינוך.

קורסי חונכים ומלווים

  • קורסי חונכים נועדו להכשיר מורים וגננות לחנוך וללוות מתמחים ומורים מתחילים עם קליטתם למערכת
  • חוזר מנכ"ל (תש"ע 1 ב') מחייב מינוי של חונך ומלווה שהוכשרו לתפקיד
  • קורסים להכשרת חונכים מתקיימים במכללות ובאוניברסיטאות בהתאם למתווה לפיתוח מקצועי באופק חדש בדרגות 4-6 ו- 7-8 וגם למורים וגננות שאינם ברפורמה.

לפרטי הקורס לדרגות 2-6