סגל היחידה

ליאנה המר – ראש יחידת כניסה להוראה
הגב' ליאנה המר 
ראש יחידת כניסה להוראה (הל"ל)