פיתוח מקצועי לגננות ולמורים חדשים

 

על פי מתווה מדיניות "אופק חדש", בשנה שלאחר ההתמחות נכנסים הגננת והמורה החדש למערך של פיתוח מקצועי, המזכה גם בקידום בדרגות. בשנה זו יש להירשם לקורס חובה במכללה, המיועד לעובדי ההוראה החדשים בלבד, והכולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי.

היקף הקורס: 60 שעות, מהן 40 שעות מפגש קבוצתי, ו-20 שעות ליווי אישי.

הקישורים לאתרים :

פיתוח מקצועי לגננות חדשות
 
פיתוח מקצועי למורים חדשים