רישיון הוראה – נוהל קבלת הרישיון

בוגרי תואר בחינוך ותעודת הוראה? חשוב שתדעו
הרישיון לעיסוק בהוראה ניתן על ידי משרד החינוך ויכולים לקבל אותו מי שיש בידם תואר בחינוך ותעודת הוראה מטעם מכללות אקדמיות או אוניברסיטאות. קבלת רישיון ההוראה מסבה את המורה ממעמד של מתמחה, למעמד של עובד הוראה חדש.

תהליך הכניסה לעיסוק בהוראה הוא תהליך משמעותי הכולל בתוכו רכיבים של תמיכה והעצמה לצד תהליכי בקרה והערכה ועל מנת לקבל רישיון הוראה על הבוגרים לעבור שנת התמחות (סטאז') אותה ניתן להתחיל בשנה ד' ולהשתתף בסדנת סטאז' בהיקף של 60 שעות. המסיימים את שנת ההתמחות בהצלחה יהיו זכאים לקבל רישיון הוראה קבוע ממשרד החינוך.

קבלת רישיון הוראה היא סמן לסיום תהליך ההכשרה וההסמכה לעסוק בהוראה, עד לקבלת הקביעות ממשרד החינוך.

בסיום שנת ההתמחות ולאחר סיום ההערכה יש לוודא שההערכה המסכמת המקוונת נערכה כראוי ונקלטה במשרד החינוך.

יש להדפיס מהמערכת הממוחשבת את סיכום תוצאות ההערכה ואת טופס הבקשה להענקת רישיון לעיסוק בהוראה.

יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים

  • אישור על ההצלחה בהתמחות
  • אישור על סיום סדנת הסטאז' 
  • טופס הבקשה להענקת רישיון
  • מסמכי זכאות לתואר ולתעודת הוראה

הכתובת למשלוח
גברת שרית אגמי, מנהלת ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה, אגף בכיר לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך, ירושלים, 91911.

המשמעות המעשית של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא המעבר ממעמד של "מתמחה", למעמד של "עובד הוראה חדש":