קורסים מורה מתחיל, שנה א' תש"ף

"סדנאות מורה מתחיל שנה א' : "על פי מתווה מדיניות של "אופק חדש"  ועוז לתמורה.
להלן רשימת הקורסים המוצעים במסגרת אופק חדש לפי סוג קורס - למי הקורס מיועד, יום בשבוע בו ניתן הקורס ושם המרצה. על מנת לראות את הסיליבוס של הקורס נא ללחוץ על שם הקורס.
כל הקורסים מתקיימים החל מהשעה 16:00 (אלא אם מצוין אחרת בסיליבוס).

חובות הקורס:
א. חובת נוכחות של 7 מתוך 8 מפגשים.
ב. עבודת סיום כפי שמוגדרת בסיליבוס
ג. דרישות נוספות המצוינות בסילבוס הקורס לפי דרישות המרצים השונים.

נא לשים לב לתאריך בו הקורס מתחיל.

 

יום שעה שם קורס שם מרצה מיועד ל:
א' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקיד הוראה – קב' א' רפי בטיט 

חינוך כללי

א' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקיד הוראה – קב' ב' רפי בטיט

חינוך כללי

ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי לתלמידי חינוך גופני- קב' א' – בקמפוס המרכזי חן עבדו מסלול חנ"ג
ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי לתלמידי חינוך גופני- קב' ב' – בקמפוס המרכזי חן עבדו מסלול חנ"ג
ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי לתלמידי חינוך גופני- קב' א' – בקמפוס המרכזי – סמסטר ב' חן עבדו מסלול חנ"ג
ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי לגננת מתחילה– הגיל הרך רוחה רזניק מסלול גיל הרך
ד' 16:00-19:15 סדנת ליווי מורה חדש :ניהול וניווט כיתה – יישום עקרונות התנהגותיים – קב' א'

אורלי רובין

חינוך כללי
ד' 16:00-19:15 סדנת ליווי מורה חדש :ניהול וניווט כיתה – יישום עקרונות התנהגותיים – קב' ב'

אורלי רובין

חינוך כללי
ד' 16:00-19:15 סדנת ליווי מורה חדש מסלול אנגלית תיאוריה ופרקטיקה בהוראת אנגלית ד"ר מירי יוחנה מסלול אנגלית
ד' 16:00-19:15 סדנת ליווי מורה חדש - פיתוח והעצמה מקצועית במסגרת אופק חדש טלי אשר

חינוך כללי

ד' 16:00-19:15 סדנת ליווי לגננת מתחילה אמפתיה לגבולות וגבולות האמפתיה בגיל הרך – קב' א' עילית זך מסלול גיל הרך
ד' 16:00-19:15 סדנת ליווי לגננת מתחילה אמפתיה לגבולות וגבולות האמפתיה בגיל הרך – קב' ב' עילית זך מסלול גיל הרך
ה' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורה המתחיל בחינוך המיוחד – קב' א' לילה (לאה) קורן מסלול חנ"מ
ה' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורה המתחיל בחינוך המיוחד – קב' ב' לילה (לאה) קורן מסלול חנ"מ
    סדנת ליווי למורים בתוכנית "חלוץ חינוכי" איסי יצחקוב

למשתתפי תכנית חלוץ חינוכי בלבד
דמוקרטים

 

על מנת להירשם לסדנאות יש לבצע הרשמה לסדנאות מורה מתחיל שנה א' סמינר הקיבוצים.

 הרשמה לסדנאות

טופס מקוון – משרד החינוך