קורסים מורה מתחיל, שנה א' תשע"ט

"סדנאות מורה מתחיל שנה א'" : על פי מתווה מדיניות של "אופק חדש"  ועוז לתמורה.
להלן רשימת הקורסים המוצעים במסגרת אופק חדש לפי סוג קורס - למי הקורס מיועד, יום בשבוע בו ניתן הקורס ושם המרצה. על מנת לראות את הסיליבוס של הקורס נא ללחוץ על שם הקורס.
כל הקורסים מתקיימים החל מהשעה 16:00 (אלא אם מצוין אחרת בסיליבוס).

חובות הקורס:
א. חובת נוכחות של 7 מתוך 8 מפגשים.
ב. עבודת סיום כפי שמוגדרת בסיליבוס
ג. דרישות נוספות המצוינות בסילבוס הקורס לפי דרישות המרצים השונים.

נא לשים לב לתאריך בו הקורס מתחיל.

 

יום שעה שם קורס שם מרצה מיועד ל:
א' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקיד הוראה – קב' א' רפי בטיט 

חינוך כללי

א' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקיד הוראה – קב' ב' רפי בטיט

חינוך כללי

א' 16:00-19:15 סדנת ליווי לתלמידי חינוך גופני- קב' א' – בקמפוס המרכזי חן עבדו מסלול חנ"ג
ב' 16:00-19:15 להכיר את עצמי- סדנת ליווי למורה המתחיל – קב' א'

ורד תמיר

אור- נר
חינוך כללי
ב' 16:00-19:15 להכיר את עצמי – סדנת ליווי למורה המתחיל – קב' ב'

ורד תמיר

אור- נר
חינוך כללי
ב' 16:00-19:15 פדגוגיה של אמפתיה בגן הילדים מעין מזור פיליפס מסלול גיל הרך
ד' 16:00-19:15 מעבר למריבה התמודדות חינוכית עם קונפליקטים – קב' א' שירי לוינס +שירי בר

חינוך כללי

ד' 16:00-19:15 מעבר למריבה התמודדות חינוכית עם קונפליקטים – קב' ב' שירי לוינס +שירי בר חינוך כללי
ד' 16:00-19:15 תיאוריה ופרקטיקה בהוראת אנגלית מירי יוחנה מסלול אנגלית
ד' 16:00-19:15 אמפתיה לגבולות וגבולות האמפתיה בגיל הרך קב' א' ד"ר עילית זך מסלול גיל הרך
ד' 16:00-19:15 אמפתיה לגבולות וגבולות האמפתיה בגיל הרך קב' ב' ד"ר עילית זך מסלול גיל הרך
ה' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורה המתחיל בחינוך המיוחד – קב' א' לילה (לאה) קורן מסלול חנ"מ
ה' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורה המתחיל בחינוך המיוחד – קב' ב' לילה (לאה) קורן מסלול חנ"מ
ה' 16:00-19:15 סדנת ליווי לתלמידי חינוך גופני- קב' ב' – בקמפוס המרכזי חן עבדו מסלול חנ"ג
    סדנת ליווי למורים בתוכנית "חלוץ חינוכי" נעמה גולדברג למשתתפי תוכנית חלוץ חינוכי

 

למילוי הטופס מול משרד החינוך לקבלת הגמול, יש לפנות למזכירות הסטאז' למייל :
 Training.Skb@smkb.ac.i

ההרשמה הסתיימה