קורסי אופק חדש תשע"ח

 

להלן רשימת הקורסים המוצעים במסגרת אופק חדש לפי סוג קורס - למי הקורס מיועד, יום בשבוע בו ניתן הקורס ושם המרצה. על מנת לראות את הסיליבוס של הקורס נא ללחוץ על שם הקורס.
כל הקורסים מתקיימים החל מהשעה 16:00 (אלא אם מצוין אחרת בסיליבוס).

חובות הקורס:
א. חובת נוכחות של 7 מתוך 8 מפגשים.
ב. עבודת סיום כפי שמוגדרת בסיליבוס
ג. דרישות נוספות המצוינות בסילבוס הקורס לפי דרישות המרצים השונים.

נא לשים לב לתאריך בו הקורס מתחיל.

יום שעה שם קורס שם מרצה מיועד ל:
א' 16:00-19:15 מעבר למריבה: התמודדות מיטבית עם קוהפליקטים במרחב החינוכי שירי לוינס + שירי בר

חינוך כללי קבוצה א'

א' 16:00-19:15 מעבר למריבה: התמודדות מיטבית עם קוהפליקטים במרחב החינוכי שירי לוינס + שירי בר

חינוך כללי קבוצה ב'

א' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים ב"חלוץ חינוכי" על פי אופק חדש   למשתתפי תכנית חלוץ חינוכי
ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקד ההוראה רפי בטיט חינוך כללי קבוצה א'
ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקד ההוראה רפי בטיט חינוך כללי קבוצה ב'
ה' 16:00-19:15 היבטים פסיכו - פדגוגים בטיפול בילדים בעלי הפרעת קשב ולקות למידה שמר ארזי חינוך כללי קבוצה א
ה' 16:00-19:15 היבטים פסיכו - פדגוגים בטיפול בילדים בעלי הפרעת קשב ולקות למידה שמר ארזי

חינוך כללי קבוצה א'

ג' 16:00-19:15 מידה משמעותית במאה ה21 יוני אנזל חינוך כללי
ה' 16:00-19:15 סדנת ליווי בחינוך המיוחד - יסודי לילה קורן חינוך מיוחד קבוצה א'
ה' 16:00-19:15 סדנת ליווי בחינוך המיוחד - על יסודי לילה קורן חינוך מיוחד קבוצה ב'
ג' 16:00-19:15 פדגוגיה של אמפתיה בגן הילדים ד"ר ענת פורת גיל הרך
ד' 16:00-19:15 כוחה של השפה באינטראקצייה החינוכית ד"ר ענת בר צבי גיל הרך
ד' 16:00-19:15 אמפתיה לגבולות גבולות לאמפתיה ד"ר עילית זך גיל הרך
א' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים לחינוך גופני נעמי סדן חינוך גופני
ד' 16:00-19:15 תיאוריה ופרקטיקה בהוראת האנגלית ד"ר מירי יוחנה ומורן כהן מסלול אנגלית