הלל - שנת העבודה הראשונה לאחר שנת ההתמחות

בשנה שלאחר ההתמחות, יש להירשם לקורס חובה המיועד למורים חדשים ולגננות חדשות המוכר לצורך קידום בדרגה במתווה רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה. הקורס כולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי.

היקף הקורס הינו במתכונת של 30 שעות מפגש קבוצתי, ו-20 שעות ליווי אישי. יש לתאם עם המנהל את בחירת המלווה (עבור גננות יש לתאם עם המפקחת).

הקורס כולל 8 מפגשים בני 4 שעות כל אחד, המתקיימים אחת לשבועיים. הסדנאות יתקיימו בשעות אחה"צ בין השעות 16:00 – 19:15.

עובד הוראה חדש שמועסק בפחות מחצי משרה (המינימום לקידום בהסכמי השכר) או המועסק באמצעות עמותות - יוכרו לו שעות הקורס בעתיד - לצורך קידום - כשייכנס לעבודה בתנאי רפורמת אופק חדש.

עובד הוראה חדש שאינו עובד בתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה" יוכל להשתלב בקורס לפי בחירה, ובעתיד, בכניסתו לתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה" יוכרו לו השעות לצורך קביעת הדרגה ההתחלתית.

חובות הקורס:
א. חובת נוכחות של 7 מתוך 8 מפגשים.
ב. עבודת סיום כפי שמוגדרת בסיליבוס
ג. דרישות נוספות המצוינות בסילבוס הקורס לפי דרישות המרצים השונים.