קורס חשיבה מקיימת - הכשרה לסוכני שינוי

אחת מגולות הכותרת של פעילות המועצה הירוקה במכללת סמינר הקיבוצים בשנת תש"ע הייתה פתיחת התכנית " חשיבה מקיימת" – הכשרה לסוכני שינוי ". תכנית הקורס נבנתה והופעלה בשיתוף פעולה בין מכללת סמינר הקיבוצים ומרכז השל ומטרתה העיקרית הייתה יצירת רשת מחוללי שינוי בתחום הקיימות במכללת סמינר הקיבוצים. הקורס כלל שמונה מפגשים של יום שלם והשתתפו בו 25 משתתפים ובניהם חברי הנהלת המכללה, בעלי תפקידים במכללה ואנשי סגל אקדמי ומינהלי. משתתפי הקורס התחלקו לצוותים אשר תכננו פרויקטים שיופעלו החל מתשע"א. פרויקטים אלה מטפלים בארבעת ההיבטים המאפיינים קמפוס ירוק: תשתיות, חינוך, קהילה ומחקר.