ירוק במחקר

עבודות גמר ופרויקטים בנושא סביבה
סטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים הלומדים לתואר ראשון ושני מבצעים עבודות גמר ופרויקטים בתחום הסביבה והחברה. לעבודות אלה חשיבות רבה והן עשויות לתרום פיתוח תחום הסביבה בישראל הן בהיבט האקדמי והן בהיבט הפרקטי .

 
א. עבודות גמר תואר שני חינוך סביבתי

.במסגרת לימודי התואר השני לחינוך סביבתי מבצעים הסטודנטים עבודת גמר הכוללת רכיב מחקרי בגישה אקדמית בעזרת הנחיה אישית של מרצה מהמכללה. העבודות מתמקדות בהיבטים סביבתיים שונים, חלקם מדעיים וחלקם חברתיים-חינוכיים.

דוגמאות לעבודות גמר בתחום הסביבתי-מדעי:

 • השבת בע"ח לטבע: האם אסטרטגיה מתאימה לפתרון תהליכי הכחדת בע"ח ושיקום המגוון הביולוגי?'
 • 'השפעת הצנרת העירונית על איכות מי השתיה בעיר נס ציונה'


דוגמאות לעבודות בתחום החברה והחינוך : 

 • 'פרויקט אימוץ גינה ציבורית: פיתוח תכנית הוראה ואפיון תפיסות וידע של תלמידים בנושא סביבה במהלך ההשתתפות בפרויקט סביבתי' 
 • 'מאפייני העמדות הסביבתיות של תלמידי תיכון בכפר סבא' 
 • 'התנהגותם הסביבתית של תלמידי תיכון בכפר-סבא הלומדית במגמות שונות' 
 • 'הפוטנציאל החינוכי בפארק השאון ויישומו בסיורים לימודיים, כמענה למטרות של תכנית הלימודים במדע' 
 • 'הערכת פרוייקט חינוכי בגישת המקום ביישוב קלנסווה' 
 • 'מצוי ורצוי בעיצוב נוף צידי דרכים' 
 • 'עמדות והתנהגות סביבתית בקרב רוכבי אופניים בתל אביב'

 

ב. פרויקט גמר שנה ג' תלמידי תואר ראשון ביולוגיה בדגש סביבתי


במסגרת ההכשרה להוראה במסלול העל יסודי ביולוגיה בדגש סביבתי, הסטודנטים מתכננים, מפיקים ומפעילים פרויקט חינוכי מדעי-סביבתי. הפרויקט מאפשר לסטודנטים להגשים הלכה למעשה את שאיפותיהם להשפיע בנושאים סביבתיים וחברתיים במסגרות חינוכיות שונות (פורמליות או א-פורמליות) בקרב אוכלוסיות שונות (מן הגיל הרך ועד נוער בעל צרכים ייחודיים או נוער בסיכון). הפרויקט נשען על שני נדבכים: חינוך מדעי-סביבתי (המתייחס לשלושת ההיבטים: מדע, טכנולוגיה וסביבה) ויזמות חינוכית. לכל הפרויקטים מטרות בתחום הערכים, ההתנהגות והחשיבה הסביבתית. פיתוח הפרויקט מצריך אינטגרציה של נושאים מעולמות התוכן הדיסצפלינריים (תכנים מדעיים) ומעולם התוכן החינוכי (קוריקולרי, פדגוגי-דידקטי, מחשבת החינוך הדמוקרטי והחינוך הסביבתי) כמו גם הרחבה אל עולמות תוכן חדשים בהקשר לנושא שבו עוסק הפרויקט. הפרויקטים מפותחים לפי עקרונות של תכנון לימודים, מיושמים בהם אסטרטגיות הוראה חדשניות והם מלווים בתהליך הערכה לפי יעדים תוך שימוש בכלי הערכה ודרכי ניתוח מתאימים.


דוגמאות לפרויקטים:

 

 • הגברת מודעות סביבתית בקרב קבוצת נערים בעלי צרכים מיוחדים.
 • טיפוח גישה ערכית כלפי הטבע תוך הבנת תופעות ותהליכים המתרחשים בו באמצעות טיולים קטנים.
 • טיוב הקשר בין האדם לבעלי החיים ולסביבה, כבסיס ללקיחת אחריות, להגשמה, להעצמה, ליצירת ביטחון וליציבות באמצעות פעילות ומעורבות בגן החיות בחיפה.
 • "סיפורי של ואדי" - פיתוח תחושת אחריות סביבתית ויחס של כבוד לערכי טבע ומורשת.
 • קהילה לוקחת אחריות על סביבתה - פיתוח אוריינות סביבתית בדגש חברתי-ערכי.
 • "מעמק לגבעה" – מסע לפיתוח מצפון סביבתי.
 • "לזרוע זרעים" של חשיבה סביבתית דרך עיסוק בנושא "גלובליזציה ותרבות הצריכה".
 • הגברת תחושת האכפתיות כלפי הסביבה באמצעות טיפוח מיומנויות חשיבה חקר ופתרון בעיות.
 • "הגן האקולוגי" – פיתוח זיקה סביבתית באמצעות עבודה בגינת ירק.

 
התפתחות הפרויקט והשלמתו מוצגים על ידי הסטודנטים בשני מועדים: בסוף הסמסטר הראשון מוצגים שלבי התכנון וההפקה באמצעות פוסטר מדעי, בסוף הסמסטר השני מוצג הפרויקט על כל רכיביו באמצעות הרצאה קצרה בכנס הפתוח לבאי המכללה. השלב הזה מלווה בהפקה של חוברת כנס משותפת המציגה את תקצירי כל הפרויקטים.