תכנית גלוב

גלוב - תכנית בינלאומית לחינוך סביבתי
תכנית גלוב בחסות סוכנות החלל NASA הנה שיתוף פעולה בין משרד החינוך במדינת ישראל לבין מוסדות אקדמיים ממשלתיים בארצות הברית.

 

תכנית גלוב

תכנית גלוב היא תכנית מתוקשבת לחינוך סביבתי העוקבת בעיקר אחר תופעות מזג האוויר בעולם בחסות סוכנות החלל NASA, בחסות אוניברסיטת קולוראדו, ובתיאום עם נציגי שגרירות ארה"ב בארץ. בשנת 1995, מדינת ישראל חתמה על האמנה ליישום תכנית גלוב בבתי ספר בחסות יוזמתו של סגן נשיא ארה"ב דאז AL Gore.
מדי שנה , מתקיים כנס בינלאומי במדינה המארחת המשתתפת בתכנית ,אשר דנים בסוגיות סביבתיות בנושא אקלים, ניטור פנולוגי, איכות מים.

לינק לאתר הבינלאומי 

מטרות התכנית
1. חשיפת הסטודנטים לתכנית גלוב הבינלאומית בסביבת למידה וירטואלית.
2. הזנת נתונים לאתר "גלוב" העולמי ברשת האינטרנט.
3. רכישת מיומנויות חקר.
4. התמקדות בסוגיה אקולוגית-חברתית אותנטית ורלוונטית הקשורה לסביבת ביה"ס.
5. בניית פורטפוליו המתאר את המודל האקולוגי-חברתי באזור הנבחר בהתאם למיקום הסוכה המטאורולוגית.
6. התמקדות בסוגיה אקולוגית-חברתית אותנטית ורלוונטית הקשורה לסביבת המוסד האקדמי / ביה"ס / חוה חקלאית רמה מקומית / אזורית.

הנושאים הנכללים בתכנית גלוב בשנת הלימודים תשע"ג -
א. אקלים ואטמוספירה.
ב. הידרולוגיה וכימיה של המים.
ג. פנולוגיה – חקר התפתחות הצמח משלב הנביטה ועד לשלב ההתבגרות.
ד. מחזור הפחמן - חקר מחזור הפחמן בסביבתך הקרובה.