איך מחנכים ילדים ל..?

במכללת סמינר הקיבוצים מכשירים אנשי חינוך. מפה יוצאים אלו שיחנכו חלק נכבד מהציבור הישראלי. זוהי זכות עבור מוסד חינוכי והדרך להשפיע על קיומה של חברה ישראלית מקיימת.

אנו עוסקים בהפחתת טביעת הרגל האקולוגית שלנו כמכללה חינוכית כמטרה וכאמצעי.
הגישה – פדגוגיה של מקום, והמרחב - המחנך.

אתם מוזמנים לשוטט במכללה, להתבונן, לחקור ולשאול :