יום ירוק-אדום

יום ירוק  |  יום ירוק-אדום  |  ימי עיון וכנסים

בשנתיים האחרונות (תשס"ט ותש"ע) עבר היום הירוק שינוי והתאמה לשיח הסביבתי החברתי והפך להיות יום הממחיש את הקשר בין סביבה לחברה, בין אדום לירוק. ביום זה יוצאים הסטודנטים מן המכללה להיפגש עם סוגיות רלוונטיות. בעבר נערך היום במסגרת המסלול לחינוך דמוקרטי, החממה ליזמות חינוכית. בשנים הקרובות היום האדום ירוק יגיע ליותר סטודנטים ובמתודולוגיות שונות.
 

יום ירוק אדום- 2011

יום ירוק אדום - 2011

יום ירוק אדום - 2010

יום ירןק-אדום 2010

יום ירוק אדום - 2009

יום ירוק-אדום 2009