ירוק בתשתיות

בתחום התפעולי פועלת המועצה הירוקה להפחתת השימוש במשאבים, טיפוח הסביבה ברוח הקיימות, וטיפול בפסולת.

א. הפחתת השימוש במשאבים
ב. גינון אקולוגי-סביבתי ומרחבי חוץ
ג. הפחתת כמות הפסולת והשימוש במקור
ד. יירוק קמפוס אומנויות

מפת ירוקה של הקמפוס

א. הפחתת השימוש במשאבים מתכלים

א.1. צריכת חשמל
 המרכיב בעל המשקל הגדול ביותר בצריכת החשמל במכללה הוא מיזוג האוויר. רוב מערכות מיזוג האוויר במכללה מיושנות יחסית והכיתות אינן מבודדות כהלכה. לצערנו, בשלב זה השקעה במערכות מיזוג אוויר חדישות ויעילות ו\או בשיפור הבידוד של המבנים אינה משתלמת מבחינה כלכלית בגלל המעבר הצפוי למבנה חדש. בשנים הקרובות מתוכנן לקום מבנה חדש שיפעל ע"פ עקרונות הבנייה הירוקה ויצמצם ככל האפשר את השימוש במיזוג אוויר.
התאורה מהווה כ-20% מצריכת החשמל של המכללה. בתחילת 2009 בוצעה החלפה של כל גופי התאורה בכיתות ובספרייה לגופי תאורה בעלי יעילות אנרגטית גבוהה יותר.

א.2. צריכת מים

במכללה נעשים מאמצים לצמצם את צריכת המים בעזרת הפעולות הבאות:
• איסוף מי מזגנים – הוקמה מערכת לאיסוף מי מזגנים: מים משבעה מזגנים נאספים לתוך מיכל של 1 קו"ב מים. מיכל זה מתמלא בתוך יומיים. המים שנאגרים משמשים להשקיה של חלק מהגינות. בגינות אחרות מתועלים מי המזגנים אל הערוגות.
• חיסכון במים בגינון – צמצום שטחי מדשאות, חיפוי קרקע למניעת אידוי מים (ובכך לצמצם את כמויות ההשקיה), ייצור קומפוסט מקומי מגזם, טיפול במערכת ההשקיה למניעת דליפות וצמצום ההשקיה בחודשי הקיץ. פעולות אלו הובילו לחיסכון של מעל ל50% בצריכת המים השנתית.


מערכת לאיסוף מי מזגנים

מערכת לאיסוף מי מזגניםגרף צריכת מים סמינר קיבוציםתכנית לאיסוף מי גשם
במכללה מערכת לאיסוף מי גשם – פרויקט חינוכי בתחום המים שסטודנטים יכולים להכיר ולהקים בדומה בבתי הספר בהם הם עובדים. המתקן מונח בצמוד לדופן החיצונית הדרומית של בניין הפקולטה למדעים. המערכת מושתת על איסוף מי גשם מגג המבנה, בעל פוטנציאל של כ- 135 מ"ק/שנה. כמות זו מספיקה להדחת כל האסלות שבמבנה במשך כל חודשי החורף + עודפים להשקיה. המערכת יכולה לחסוך כ - 600 ליטרים ביום בממוצע (בחודשי החורף), כ- 100 מ"ק לעונת חורף.

 איסוף מי גשם 

ב. גינון אקולוגי-סביבתי ומרחבי חוץ

ב.1. גינון בקמפוס
גינון המכללה מבוסס על עקרונות הגינון האקולוגי, שילוב צמחי תרבות עם צמחי א"י, גינון אסתטי, חסכוני במים, מינימום גיזום, ואיסוף עלים. הגינון האקולוגי מהווה ערך חינוכי לבאי המכללה, ותורם לשמירה על מגוון ביולוגי של הטבע בעיר.
אופן ניהול השטחים הפתוחים במכללה מהווה דוגמא לשמירה ככל הניתן על המגוון הביולוגי בעיר וכלי לחינוך סביבתי, מצע למחקר והוראה עבור מרצים וסטודנטים ומוקד משיכה לחרקים, תלמידים מבתי ספר וילדים מגני הילדים בסביבה הקרובה. 

 גינה באוריינטציית שימוש חוזר ומחזור מים


ב.2. תכנית – מכללה נקייה מבדלי סיגריות- "אל בדל"
ריכזו את הפרויקט - יוסי ניישול, ורותם מורדוך, סטודנטית

הפרויקט החל בשנת הלימודים תשע"א ומטרותיו הן הגברת המודעות של אנשי המכללה לסביבה נקייה ובריאה, הפחתת פסולת בדלי הסיגריות ושמירה על מראה אסתטי של המכללה. מידי יום מושלכים מאות בדלי סיגריות ברחבי המכללה המזהמים את המדשאות, המדרכות והכניסות השונות לבניינים. עד כה חוק העישון חל על מקומות סגורים בלבד, ולא יכולנו לפעול בעניין העישון בשטחים הפתוחים במכללה (בהמשך נבחן את השלכות חוק העישון במקומות ציבוריים שחוקק לאחרונה). תכנית הפעולה כללה מרכיבים של חינוך והדרכה, קמפיינים, ניסוח אמנה שתחייב את כלל באי המכללה, התקנת מאפרות מיוחדות המיועדות לסיגריות, שילוט ופרסום מידע, אכיפה ופיקוח. לאחר שני קמפיינים מתוקשרים ומוצלחים בסמסטר הראשון, כבר ניתן היה לראות את השינוי. בסמסטר ב' נערך תהליך שיתוף ציבור שבסופו הוחלט על מיקום 10 פינות עישון אליהן יוגבל העישון בשטחים הפתוחים. בפינות אלו נתלו שלטים והספסלים נצבעו בכתום. בעקבות הפרויקט, ירדה כמות הבדלים על רצפת המכללה ביותר מ 50%. פרויקט זה הוא ראשון מסוגו במוסד אקדמי בארץ וצוות הפרויקט מקווה שמוסדות אקדמאים נוספים ילכו בעקבותיו.
אל בדל  אל בדל


ב.3. שביל רפלקסולוגי
שביל רפלקסולוגי הינו מסלול המרוצף חלוקי נחל שנועד להליכה יחפה. השימוש בו נועד להרגעה ולטיפול עצמי.

 שביל רפלקסולוגיה
 


ג. הפרדת פסולת והפחתת שימוש במקור

במכללה הוקם ב-2017 "מרכז הפרדת פסולת" בחנייה המרכזית, לשימושם של באי המכללה; סגל וסטודנטים ופתוח לשימוש עבור הקהילה בשכונה הסמוכה. המרכז מאפשר איסוף של פסולת ממויינת על פי חומרי הגלם ושימוש מרכזי: פלסטיק, אלקטרוניקה, נייר, בגדים, נעליים וסוללות. המטרה המרכזית הינה הפחתת הצריכה והפחתת כמות הפסולת שאנו מייצרים, ובמקביל מענה לאיסוף פסולת לשימוש חוזר ומיחזור. 

טיפול בפסולת יבשה

ג.1. טיפול בפסולת יבשה

• מחזור פלסטיק - במכללה מוצבים מכלי איסוף לבקבוקים ופחיות על פי חוק הפיקדון, וכלוב איסוף גדול לבקבוקי 1.5. ליטרים.  במרכז המחזור.
• איסוף הסוללות - איסוף הסוללות מתקיים במכללה מזה שנים רבות במכלים לאיסוף סוללות המפוזרות ברחבי הקמפוס, הסוללות מועברות לרמת חובב באמצעות עירית תל אביב.

איסוף הסוללות


• איסוף פסולת אלקטרונית - מיכל לאיסוף פסולת אלקטרונית נמצא במרכז המחזור בחנייה מרכזית הפסולת מועברת לחברת אקומיוניטי, המעסיקה בעלי צרכים מיוחדים. 

פסולת אלקטרונית


• איסוף נייר וקרטונים - ברחבי המכללה מפוזרים מכלי איסוף נייר ובאחריות העובדים לשימושם של העובדים במחלקות וברחבי הקמפוס.

איסוף נייר וקרטונים

• כלים חד פעמיים –במכללה פועלת המועצה הירוקה להרחבת השימוש בכלים רב פעמיים והפחתת השימוש בכוסות קרטון, כדוגמא, בפקולטה למדעים יש רק כוסות זכוכית/חרס ולא ניתן למצוא כוסות כוסות חד פעמיים. התהייה "איך שותים פה? למה אין לכם חד פעמי?" נשמעת מדי יום ביומו מאורחים ואנשי סגל אקראיים בפקולטה.

ג.2. טיפול בפסולת רטובה - קומפוסט
ברחבי המכללה מפוזרים פחים ירוקים להפרדת פסולת אורגנית ופסולת מעורבת. הפסולת האורגנים המורכבת בעיקר מעלים, גזעים ושאריות מזון של באי המכללה, מועברת למרכז הקומפוסטציה הנמצא בחצר האחריות. כל תהליך הקומפוסטציה מתופעל ע"י הגנן המדהים והסביבתי, משה ניצן.

ד. יירוק קמפוס אמנויות

הקמפוס המרכזי של המכללה ממוקדם ברמת אביב, בנוסף לו קיים "קמפוס אמנויות" השוכן באזור תל-ברוך. בסגל הקמפוס ניתן למצוא מרצים אקטיביסטים, הפועלים לעשייה וחינוך לקיימות כגון:  יאיר אנגל, ד"ר מלכה בן פשט וד"ר עדנה בר-רומי המשלבים בעבודתם את עקרונות הקיימות בפרויקטים בעיצוב, בתקשורת חזותית (שילוט, עיצוב מתקנים, עיצוב "פינות מלמדות" ), עיצוב גינה קהילתית בביה"ס הסמוך, מסעות תקשורתיים וסרטים.