ירוק במנהיגות

קורס מובילי קיימות  - מיועד סגל מנהלי סגל אקדמי וסטודנטים

קורס מובילי קיימות מתקיים השנה זו הפעם החמישית. הקורס משמש מרחב למפגש ועשייה בקיימות של חברי סגל מנהלי, סגל אקדמי וסטודנטים. בכל קורס משתתפים כ-25 אנשים, ונוצרת קבוצה חברתית פעילה .הקורס מורכב מ-8 ימי סיור ברחבי הארץ וכולל יומיים לינה בדרום.  במהלך הסיורים נפגשים המשתתפים עם מחנכים ופעילים מעוררי השראה, מבקרים במוסדות חינוך ומרחבי קיימות ייחודיים ומוזנים ברצון ובכלים לפעול ליצירת שינוי סביבתי- חברתי. בתחילת הקורס כל משתתף בוחר רעיון לעשייה- פרויקט אותו יקדם במהלך השנה, הרעיונות מתלכדים ל 4-5 פרויקטים והצוותים יוצאים לדרך.

פרוייקטים מנהיגותיים  :

צומח על הגג –  תכנון לשם הפיכת הגג בבניין ג' למרחב לימודי צומח, איסוף צרכים ובניית חלופות לשימוש בגג בהוראה רב תחומית ומגוונת.

איסוף מידע ממרצים על  פדגוגיה מגוונת ללימוד בגג,  הפקת סרטון לתהליך הפדגוגי שקידם למידה  חוץ כיתתית כהכנה ללמידה בגג.

מחזור ושימוש חוזר - הקטנת המשאבים הנצרכים והפסולת המיוצרת של "באי הסמינר" כגון: חשמל, מים ופסולת לא מופרדת, הקמת מרכז מחזור להפרדת פסולת -תשתית נוחה למחזור סוגי פסולת שונים

מיפוי הפחים למחזור בסמינר תכנון והגשת בקשה לרכישת מתקנים ידידותיים לפסולת אורגנית

חיבור סביבתי חברתי באמצעות השפה האנגלית – חיבור בין סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה והרוח לשם "סחר חליפין" החלפת שעה בכישורים/חוזקות נדרשות. יצירת פלטפורמה אינטרנטית למימוש הרעיון. חיבור בין חברי סגל באמצעות מפגש שיח באנגלית. קיום 6 מפגשים השנה במרחבי הסמינר.  

מכללה מקדמת בריאות – קידום פעילות בריאותית בהפסקות ובחוגים, הפקת והפצת מידע יישומי בספורט, בריאות וקיימות באופן קבוע לכל חברי הסגל  הגברת המודעות בקמפוס הצפוני ותכנון שביל הליכה בקמפוס.  הפקת סרטון להתעמלות בישיבה במשרד לסגל המנהלי כולל קיום פיילוט לבחינת יעילותו 

 

סיורים חברתיים סביבתיים - יצירת מאגר סיורי גיבוש בדגש חברתי-סביבתי לסגל, הפצת התמריץ הכלכלי לעידוד , ליווי הסגל בבניית יום הגיבוש. בניית ספסל לשיח רב תרבותי, בניית ימי גיבוש בדגש רב תרבותי. הגדלת והרחבת מאגר המידע, הפצתו לסגל ויצירת משוב. ניטור הפעילות. קיימת עלייה מתמדת בכמות הסגלים שקיימו יום גיבוש חברתי-סביבתי. 

 

קידום קיימות בתכנית רג"ב - הגברת המודעות לקיימות והקטנת השימוש בחד פעמי בקרב סטודנטים בתכנית בעזרת שימוש בכוס רב פעמית. קידום התנהלות מקיימת במשרדי רגב. 

פרויקט קיימות רג"ב

 

מנהיגות סטודנטים

רכז קיימות