תכניות לעתיד

  • מרחב מוזיאוני ושילוט סביבתי

מהלך המתוכנן להפוך את כל מתחם המכללה למרחב מוזיאלי סביבתי. לצורך כך הוקם צוות היגוי.
על פי התכנון, תעשנה פעולות כגון הצגת אוספים קיימים ושילוט ברחבי המכללה של פרויקטים סביבתיים.

  • המשך שדרוג הגינון האקולוגי

פרויקט הגן האקולוגי הוא תכנון להקמת גן המשחזר את נופי אזור מישור החוף לפני בימים שלפני התערבות האדם. שטח הגן יורכב משלושה אזורים: אזור חולות נודדים, אזור כורכר ואזור חולות מיוצבים-למחצה. הצמחים שיאכלסו את הגן יהיו צמחי בר המאפיינים אזורים אלו. האידיאל הוא כי לאחר תהליך ההקמה, שיימשך כשנה, יהיה הטיפול בגן מינימלי ויכלול שמירה על תנאים המדמים את האזור במצבו הטבעי.

לפרויקט מספר מטרות.המטרה הראשית היא העלאת מודעות סביבתית על ידי יצירה של שטח המקיים את עצמו, שטח המהווה מערכת אקולוגית מאוזנת (ככל שניתן ליצור כזו בתנאים מלאכותיים).

מיקום הגן, בשטח סמינר הקיבוצים, מהווה אף הוא חלק מהמטרות שהצבנו מאחורי הפרויקט. בלב-ליבה של מכללה המחנכת מורים לעתיד, אנו מתכוונים להפוך את הגן האקולוגי למודל המאפשר למסיירים בו לאסוף מידע וללמוד ממנו. המטרה היא להעניק כלים והדרכה לכל איש חינוך שירצה להעביר תכנים דומים או לטפח חלקת גינה הכוללת צמחי בר.

דגש נוסף הוא הסתכלות ארוכת טווח לקיום הגן. אנו מודעים לעובדה כי נהווה את החלוץ לפרויקט וכי הגן יהפוך למערכת האקולוגית המאוזנת אליה אנו שואפים רק לאחר שנעזוב את הסמינר. לכן, בר עתה אנו בונים את הפרויקט יחד עם תלמידים מן המסלול הדמוקרטי-מדעי בשנים שתחתינו, במחשבה ליצירת דור המשך למטפלי הגן.

  • איסוף מי גשמים

נעשה איסוף מידע ראשוני עם אמיר יחיאלי, ונקבע כי יתבצע איסוף מי הגשמים החל בשנת הלימודים תש"ע.

  • קורס לטיפוח מנהיגות סביבתית לחברי סגל ומינהל מובילים

על מנת לקדם ולהטמיע את רעיונות הקיימות בקרב כלל באי המכללה, התקבלה החלטה בהנהלת המכללה לפתוח קורס מנהיגות סביבתית שיכלול מרצים, עובדי מינהל וסטודנטים.

  • פרסום ושיווק

יבוצע שילוט המתאר את הפעילות הסביבתית הנעשית במכללה: שילוט בכיתות בנושא חיסכון בחשמל, הקמת אתר של המועצה הירוקה, והפקת עיתון סביבתי שיופיע מספר פעמים בשנה.

  • תכנון ובנייה בת-קיימא - מכללה עתידית

מתוכננת הקמת ועדת היגוי אשר תלווה את תכנון בניית המכללה העתידית במגמה לשלב שיקולים אקולוגיים בבנייה.