המרכז לחינוך לקיימות

המרכז למחקר ויישום קיימות בחינוך , הינו מרכז חדשני המחבר בין האקדמיה לארגונים חינוכיים-סביבתיים באמצעות  מחקר משותף ויישומו בשדה.

מטרת המרכז להוביל שיפור בפעולות והישגי הארגונים בתחומי הקיימות והחינוך דרך העצמה ופיתוח מקצועי של אנשי הצוות, החוקרים סוגיות נבחרות לשם שיפור העשייה. פעילות המרכז מפתחת מנהיגות חינוכית-סביבתית וטיפוח מצוינות מחקרית בשדה ובאקדמיה.

גישת המרכז הינה רב-תחומית, אינטגרטיבית הומניסטית המושתת על דיאלוג מתמיד בין האקדמיה לשדה. הפעולה תהליכית מבוססת חניכה מחקרית -יישומית העונה לצרכי הארגון וכולל מפגשי למידה, התנסות וקיום מחקרים משותפים.

המרכז מתמחה בליווי ארגונים לקיום מחקרים מסוגים שונים בתחומים חינוכיים-קהילתיים-סביבתיים. להלן מספר דוגמאות: מחקר כמותי-איכותני לבחינת ההוראה החוץ כיתתית, מחקר איכותני ליצירת פדגוגיות מגוונות, מחקר "חקר מקרה" שמוביל לשיפור האקלים הארגוני, "מחקר פעולה" לפיתוח מקצועי, מחקר כמותי לבחינת בתי ספר ירוקים, מחקר באמצעות מתודולוגיה ייחודית- "ניתוח ציורים" כפדגוגיה וכלי מחקר.