המועצה הירוקה

המועצה הירוקה

החל מנובמבר 2007 פועלת במכללת סמינר הקיבוצים מועצה ירוקה, הן כמליאה והן כוועדות משנה הפועלות לקידום של פרויקטים שונים בתחומי חינוך, תשתיות, קהילה ומחקר. המועצה הירוקה מורכבת ממנכ"ל המכללה, אנשי סגל, אנשי מנהל וסטודנטים מאגודת הסטודנטים והסטודנטיות.

חברי המועצה הירוקה:

ד"ר אילנה אבישר (יו"ר המועצה הירוקה)- חברה בהנהלת המכללה, דיקאנית הפקולטה למדעים
דפנה גן - רכזת קיימות

סגל מנהלי :
צאלה יפה - מנכ"ל המכללה.
הדסה טרון - מרכזת היחידה למעורבות חברתית. ראש תכנית "יש דרך" - שותפות אקדמיה-קהילה.
צדוק לילה - מנהל תפעול.
בתיה קלדרון - מנהלת המעבדות למדעים וסיורי טבע.

סגל אקדמי:
ד"ר מלכה בן פשט - ראש החוג לתואר שני באומנות חזותית , מרצה בתחומי ההיסטוריה והתיאוריה של העיצוב, האמנות והאדריכלות.
ד"ר עדנה בר רומי - מרצה בקמפוס אומנויות
דיויד דוניץ - מרצה לחינוך סביבתי, מנכ"ל השל.
ד"ר איריס אלקחר - מרכזת תכנית תואר שני בחינוך סביבתי, מומחית בתחום החינוך סביבתי.
ד"ר דני סימון - מרצה לזואולוגיה וחינוך סביבתי במכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב. מרכז מגמת טבע ומדעים של ביה"ס לטבע, סביבה וחברה.
יאיר אנגל - מרצה בתכנית לעצוב בקורסים בנושא עיצוב מקיים

סטודנטים נציגי ועדת קהילה וסביבה: יבחרו עם תחילת שנת הלימודים.