המועצה הירוקה

המועצה הירוקה

במכללת סמינר הקיבוצים פועלת המועצה הירוקה לקידום עשייה ופרויקטים בקיימות בתחומי חינוך, תשתיות, קהילה ומחקר. המעצה פועלת הן כמליאה והן כוועדות משנה.

המועצה הירוקה מורכבת מ: מנכ"לית המכללה, אנשי סגל מנהלי ואקדמי ונציגה מאגודת הסטודנטים.

חברי המועצה הירוקה:

ד"ר אילנה אבישר (יו"ר המועצה הירוקה)- חברה בהנהלת המכללה, דיקאנית הפקולטה למדעים
ד"ר דפנה גן - רכזת הקיימות

סגל מנהלי :
עינת קסוטו-שפי - מנכ"ל המכללה.
צדוק לילה - מנהל תפעול.
בתיה קלדרון - מנהלת המעבדות למדעים וסיורי טבע.
נעמה לב – רכזת קיימות

סגל אקדמי:
פרופ' נמרוד אלוני – מרצה לפילוסופיה של החינוך
ד"ר עדנה בר רומי - מרצה בקמפוס אומנויות
ד"ר איריס אלקחר - מרכזת תכנית תואר שני בחינוך סביבתי, מומחית בתחום החינוך סביבתי.
ד"ר דני סימון - מרצה לזואולוגיה וחינוך סביבתי במכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב. מרכז מגמת טבע ומדעים של ביה"ס לטבע, סביבה וחברה.
יאיר אנגל - מרצה בתכנית לעצוב בקורסים בנושא עיצוב מקיים


סטודנט/ית נציגי ועדת קיימות: יבחרו עם תחילת שנת הלימודים.