הכנס השנתי ה- 16 לחינוך סביבתי

 

מה הטעם? מזון, קיימות וחינוך

מה הטעם? מזון, קיימות וחינוך

הכנס השנתי ה- 16 לחינוך סביבתי יעסוק בסוגיות הקשורות למזון קיימות וחינוך, בתיאוריה, במחקר ובמעשה. במסגרת הכנס יבחנו סוגיות הקשורות לייצור ואובדן מזון, כלכלה מקומית והיבטים סביבתיים-חברתיים הנוגעים בקשר שבין אתיקה וחינוך, מזון, אורבניות וקיימות.

הקשר שבין מזון קיימות וחינוך לכאורה מתבקש וברור. אך, בפרקטיקה ובמחקר בישראל לרוב לא מתבצעים הקשרים אלו. ייחודו של הכנס בשילוב וביצירת חשיבה משותפת על שילובים אפשריים בין חינוך לקיימות, לבין היבטים סביבתיים, ומזון. הכנס יאפשר התבוננות מחודשת ויצירת כיוונים יצירתיים בתחום המזון, החינוך והקיימות.

הכנס יתקיים ביום שני, 18.4.16, בין השעות 08:30 ל- 17:00, במכללת סמינר הקיבוצים.

לפירוט התכנית של הכנס

לצפיה בשידור החי של הכנס

לרשותכם, טופס הרשמה לכנס. נא מלאו את כל הפרטים ולאחר מכן תועברו לטופס תשלום. עובדים/ות וסטודנטים/ות של סמינר הקיבוצים פטורים מתשלום.

מספר המשתתפים בכל פעילות מוגבל ולכן מומלץ להירשם בהקדם.