אודות הקמפוס הירוק

קמפוס ירוק

ד"ר אילנה אבישר - יו"ר המועצה הירוקה

 

דפנה גן - רכזת סביבה

03-6902371