תכנית " יש דרך" ופעילות סביבתית למען הקהילה

תכנית "יש דרך" הינה תכנית בעלת שתי זרועות

הזרוע הקהילתית: תכנית שנבנתה כאמנה בין מכללת סמינר הקיבוצים לבין מינהל החינוך בחולון ומשרד החינוך, ונועדה ליצור שיתופי פעולה בין האקדמיה לשדה החינוך. התכנית פועלת בחולון משנת תשס"ג, כאשר שותפות זו שואפת ליצור קהילה לומדת של תלמידים, סטודנטים, מורים/גננות, מאמנות, ומדריכים פדגוגיים במרחב החינוך של העיר.
הזרוע החברתית סביבתית: מכללת סמינר הקיבוצים קיבלה החלטה לפיה היא רואה במעורבות החברתית דרישת חובה לשם קבלת תואר אקדמי. משמעות הדבר: הסטודנטים יחויבו במהלך לימודיהם להשתתף בתכנית של מעורבות חברתית שתלווה בהדרכה אישית ובשיעור אקדמי. לשם כך הוקמה יחידה למעורבות חברתית.

המחשבה מאחורי יוזמה זו היא כי המעורבות החברתית, הסביבתית והקהילתית של פרחי ההוראה צריכה להוות חלק בלתי נפרד מהכשרתם.
מטרת המעורבות החברתית היא הכרות עם החברה הישראלית על מגוון רבדיה החברתיים ועם בעיותיה הסביבתיות, מתוך מגמה ליצור סולידריות חברתית ונכונות לאקטיביזם חברתי-סביבתי בקרב בוגרי המכללה.

א. מרכז לימודי-חינוכי חולות ניצנים

שיתוף פעולה בין מכללת סמינר הקיבוצים לבית הספר "ניצנים" בחולון, הכולל פעילות קהילתית וימי שיא. בשש שנים האחרונות קיים שיתוף פעולה פורה בין התמחות המדעים במכללת סמינר הקיבוצים לבית הספר היסודי "ניצנים" בחולון. במסגרת שותפות זו, פרחי ההוראה מתנסים בהוראת המדעים והטכנולוגיה בכיתות השונות בבית הספר, תוך התחשבות בצרכים הייחודים של בית הספר.
מיקומו המיוחד של בית הספר, באזור החולות של העיר, מזמן למידה וחקר משמעותיים בנושאים רלוונטיים לסביבת החולות. החל משנה"ל תשס"ז, החלה לפעול בבית הספר תכנית חדשה, ביוזמתה של ראש התמחות המדעים במכללה, שמטרתה הסופית היא הקמת מרכז לימודי-חינוכי לטיפוח ערכי קיימות בחולות הנמצאים בסביבת בית ספר "ניצנים". המרכז יוקם בשיתוף עם בית הספר, כאשר עם התבססותו ישמש המרכז את תלמידי כל בתי הספר בעיר ואת הקהילה המקומית.
בשנה"ל תשס"ח התבצע השלב הראשון של התכנית, שמטרתו חשיפה ראשונית של צוות בית הספר והתלמידים לנושא חולות העיר חולון והקשר עם הסביבה. מרצים מהמכללה קיימו השתלמויות בנושא חולות וקיימות למורות בית הספר ובנוסף, 20 תלמידים שנבחרו בהמלצת המורות והסטודנטים נחשפו לנושא החולות והוכשרו להיות עוזרי הוראה בנושא.
בשנה"ל תשס"ט הורחב נושא החולות לכדי פעילות מלאה לשתי קבוצות גיל (כיתות ג' ו-ד'). מדי שבוע, במשך שעתיים, מקבלים התלמידים על ידי קרן קרב תכנית לימודים מקיפה בנושא החולות. תכנית ייחודית זו מבוצעת בזיקה לנושאים הרלוונטיים במדעים על פי מסמך הסטנדרטים, ומשלבת מיומנויות חקר וחשיבה.
כמו כן, מתקיימת השתלמות לצוות בית הספר על ידי מרצים ממכללת סמינר הקיבוצים, שמטרתה הכשרת הצוות להוראת נושאי הקיימות ויישום ערכי טיפוח בר-קיימא, ביניהם סביבת החולות.
במטרה לשלב את הקהילה של חולון וסביבתה בנעשה בבית הספר, התקיים ביום חמישי ה-19.3.09 "כנס חוקרים צעירים" בנושא קיימות וחולות. בכנס השתתפו כ-500 תלמידים מחמישה בתי ספר מחולון ובת ים. הכנס כלל מספר מוקדים: חמישה מוקדים בתוך כיתות בבית הספר, בהם הציגו תלמידים את תהליך המחקר כפי שנעשה עד היום בהנחיית מדריכה מקרן קרב ומרכזת המדעים של בית הספר. תשעה מוקדים נוספים התקיימו בחולות מחוץ לבית הספר, ובהם הוצגו על ידי הסטודנטים ממכללת סמינר הקיבוצים נושאים בחקר החולות. בשנת תש"ע התקיים יום שיא דומה בו השתתפו תלמידים מבתי ספר מחולון וערים נוספות.
בהמשך, מתוכננת הרחבת "תכנית החולות" לכלל ילדי בית הספר, שיתוף בתי ספר נוספים בעיר, שילוב הקהילה בנושאים הקשורים לפיתוח ערכי בר-קיימא, וכמובן - ביסוס המרכז הלימודי באזור החולות.

ב. ימי שיא בבתי ספר בחולון

בית הספר "בן גוריון" בחולון
בשנה"ל תש"ע חל שיתוף פעולה בין התמחות המדעים במכללת סמינר הקיבוצים לבית הספר היסודי "בן גוריון" בחולון. בסמסטר הראשון ערכו הסטודנטים בהנחייתה של סיגל זהבי יום שיא בנושא צריכת החשמל והשפעתה על הסביבה ובקרוב יערך יום שיא נוסף בנושא אשפה , שימוש חוזר ומיחזור.

בית הספר "הדמוקרטי יחד" בחולון – מדריכה שנית מזור ( שנה ג' חינוך מיוחד)
במסגרת ההתנסות המעשית בבית הספר הדמוקרטי בחולון ערכו הסטודנטים בהנחייתה של שנית מזור יום שיא בנושא בריאות ופעילויות מדעיות לחנוכה.

בית הספר "הס" בחולון
בין השנים תשס"ז-תשס"ט התקיים שיתוף פעולה פורה בין התמחות המדעים במכללה לבית הספר היסודי "הס" בחולון. פרחי ההוראה משנים ב' ו-ג', בהדרכתה של שנית מזור, מתנסים בהוראת המדעים ובהפעלת יוזמות בתחום העשייה למען בית הספר והקהילה. בשנה"ל תשס"ז פיתחו והקימו הסטודנטים בבית הספר מרכז למידה בין תחומי בנושא "סביבות חיים" בהתאמה, לכיתות ב'-ו'. בשנה"ל תשס"ח, תכננו והפעילו הסטודנטים שני ימי שיא בית ספריים בשיתוף הורי התלמידים: יום השיא הראשון עסק בנושא איכות הסביבה, והוא כלל הקמת תערוכה בית ספרית של תוצרי התלמידים והקהילה. ביום השיא נכח גם מנהל מחלקת החינוך העירונית. יום השיא השני היה בנושא "60 שנות פיתוח במדע וטכנולוגיה". בשנה"ל הנוכחית, הסטודנטים ייקחו חלק בתכנית הבריאות הבית ספרית. הם יתכננו ויפעילו, בשיתוף צוות מורי בית הספר, פעילויות בנושא "ההליכה כמקדמת בריאות" וישולבו נושאי בריאות וסביבה.

יום ירוק בבית הספר "רביבים" בחולון
בשנה"ל תשס"ט התקיים שיתוף פעולה בין התמחות המדעים במכללת סמינר הקיבוצים לבית הספר היסודי "רביבים" בחולון. במסגרת שותפות זו, פרחי ההוראה משנה ב' התמחות מדעים, מתנסים בהוראת המדעים ובהפעלת יוזמות בתחום העשייה למען בית הספר, הקהילה והסביבה. הסטודנטים ערכו שני ימי שיא שיועדו לתלמידי בית הספר והוריהם. יום השיא הראשון, "יום מדע", התקיים במהלך חודש מארס ועסק במדענים והמצאותיהם. יום השיא השני, "יום ירוק", התקיים במהלך חודש מאי ועסק בקיימות ואיכות סביבה.

ג. טיפוח אחריות סביבתית בקרב פרלמנט הילדים בחולון

במסגרת פעילות היחידה למעורבות חברתית, ובשילוב המועצה הירוקה של מכללת סמינר הקיבוצים, נוצר קשר עם פרלמנט הילדים בחולון. נתבקשנו לתמוך ולהנחות תכנית לימוד בנושא אקטיביזם סביבתי.
התכנית פותחה בהתאם לדרישות הספציפיות של עיריית חולון ובבסיסה עומדת תפיסת העולם החינוכית הגורסת כי פעולה מקומית ואקטיבית יוצרת אפקט חינוכי רחב על הקהילה.

במסגרת הפעילות נפגשו 3 סטודנטים עם הצוות החינוכי של הפרלמנט ובוצעו שלושה מפגשי שיא עם הפרלמנט. שניים בחולון ואחד במכללת סמינר הקיבוצים. במפגשים אלו נחשפו התלמידים לסוגיות ונושאים סביבתיים, לחשיבות שבאחריות סביבתית, לרעיונות שונים מבתי ספר שונים בחולון ובארץ בכלל, סיירו במכללה ונחשפו לעשייה הסביבתית במקום, עברו סדנא בספרייה ועוד. החניכים עצמם שיתפו פעולה והראו חיבור לנושא ועניין רב.

ד. תכנית תיכון "ראשונים" בהרצליה: גלובליזציה ותרבות הצריכה. "חשוב עולמי - פעל מקומי"

התכנית התקיימה בהצלחה רבה בתיכון "ראשונים" בהרצליה, במסגרת תכנית התערבות של המכון לחינוך דמוקרטי. התכנית הופעלה על ידי סטודנט ממכללת סמינר הקיבוצים, בהנחיית האגף לדמוקרטיה משתפת וכן מנחה פדגוגית מטעם מכללת סמינר הקיבוצים.
תכנית זו הפגישה תלמידי כיתות י'-י"ב עם סוגיות חברתיות ויצרה שילוב בין למידה פעילה שנשענת על תחומי העניין של הלומד לבין מעורבות חברתית. התכנית כללה 19 מפגשים.
רקע:
תרבות הצריכה מהווה יסוד לבעיות חברתית המאפיינות את ימינו: ניכור, פערים חברתיים, דימוי עצמי נמוך בקרב פרטים באוכלוסייה, סקסיזם ושוביניזם, ריקנות, "מרוץ העכברים" הבלתי פוסק, מעגל בלתי אפשרי של סיפוק תאוות ועוד. התרבות החומרית, בשילוב טכנולוגיה מתקדמת ושינויים דמוגרפיים גלובליים, מעצימה את ההשפעה האנושית על כדור הארץ, כמו גם תופעות פסיכולוגיות וחברתיות. לימוד ועיסוק בנושא מעניק כלים שמטרתם להבין את המציאות ולהיות שחקנים פעילים בתוכה.


מטרות הפרויקט

 • ערעור החשיבה המקובלת ופיתוח ביקורתיות חברתית פעילה.
 • העשרה חווייתית בתחומי ידע מגוונים.
 • מפגש בלתי אמצעי עם סטודנטים שבחרו לפעול בזירה החברתית.
 • העצמת כוחות פנימיים של התלמיד והקבוצה וגילוי חוזקות ותחומי עניין חדשים.
 • פיתוח מנהיגות ויכולת הובלת יזמות.

מרכיבי ומאפייני התהליך החינוכי

 • זעזוע וערעור תפיסתי לגבי החברה והתרבות שלנו, באמצעות סיור חוויתי במרכז קניות.
 • לימוד נושאים אקולוגיים וחברתיים שעל סדר היום, כגון משבר המים, נחלת הכלל, בעיית העובדים הזרים בישראל.
 • גלובליזציה, משברים סביבתיים והקשר בינם לבין הכלכלה עולמית.
 • ההשפעה הפסיכולוגית של שיווק ופרסום והשתמעויותיה לתרבות הצריכה: מה מניע אותנו לרכוש מוצר, איזו מציאות חברתית יוצרים סביבנו וכיצד היא הופכת אותנו לצרכנים.
 • סיור לחווה אקולוגית המדגימה אפשרויות לאורח חיים בריא, צנוע ואקולוגי.
 • בחירה של נושא אישי והעברתו לקבוצת הלימוד (למידת עמיתים).
 • הפקת פרויקט חברתי/סביבתי בחצר בית הספר על ידי התלמידים.