תרבות הצריכה בעידן של משבר סביבתי - דילמות ואתגרים בחינוך

 

באפריל 2009 התקיים במכללה האקדמית בית ברל יום העיון השנתי לחינוך סביבתי במערכת החינוך בנושא: תרבות הצריכה בעידן של משבר סביבתי. יום העיון התקיים בשיתוף עם מכללת סמינר הקיבוצים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך ומטרתו העיקרית הייתה לדון בתרבות הצריכה בחברה המודרנית כאחת הסוגיות המרכזיות בתחום הקיימות, ובדרכים להעלאה ולקידום הנושא במסגרת החינוך לקיימות בישראל.