גליון מספר 2

גילוי דעת - גיליון מס 2

תוכן עיניינים
המשתתפים בגיליון
דבר העורכים

מאמרים:
חגית מישר-טל

גוגל ארת' (Google Earth) כמראה תרבותית וכסביבה חברתית
טלי גולדשמיד
הדיסטופיה של הציונות: קריאה בהדרך לעין חרודלעמוס קינן
רוני לידור, נעמי פייגין, רחל טלמור, ישראל הררי ויצחק רם
"הבנת המשחק": חינוך גופני בעולם פוסט-מודרני
אברהים מחאג'נה ודרורה כפיר
ניטרליות ככלי הישרדותי: תפיסת העולם האסלאמית בהכשרה להוראת מקצוע דת האסלאם ובהוראתו בבתי הספר בישראל

מסות:
שוש רותם

השאיפה למרומים: מחשבות על קריסת מגדלי התאומים
צבי ערב
חינוך לאחריות

פורום:
חוק זכויות התלמיד חוק זכויות התלמיד, התשס"א - 2000

מסה פותחת:
אריה קיזל וניבי גל-אריאלי
מחינוך למשפט: חוק זכויות התלמיד במבחן החיים בבית הספר

מסות תגובה:
סביונה רוטלוי

במקום שאין זכויות, גם אין תרופות
עינת וילף
זכויות התלמיד וחובותיו
יעל איילון
התנגדות המבוססת על דימוי שטחי

ביקורות ספרים:
חגי רם

כרוכים זה בזה באופנים אירוניים
ביקורת על הספר שקיעת המערב, עליית האסלאם?: עיונים בהגות על עתיד הציוויליזציות בעריכת אוריה שביט
ניר מיכאלי
על שלושה דברים החינוך עומד
ביקורת על הספר עיצוב מדיניות חינוכית: גישה הוליסטית כמענה לשינויים גלובליים מאת מרים בן-פרץ

תגובות למאמרים:
יאירה אמית
תנ"ך בסבבה
אביה זמרן
מקרא בראש הנקרא