גליון מספר 17

גילוי דעת 17

 

תוכן העניינים


משתתפי גיליון 17 , סתיו תשפ"א, 2020 — קורצ'אק במאה ה־ 21


מבוא
קורצ'אק: חוטים קלועים
"המעשה הגדול" של החינוך

אביב לבנת


מאמרים

חן למפרט
ריבוי פניה של האמפתיה: תבונה מעשית בעבודתו של יאנוש קורצ'אק

בועז צבר
על משמעותה של "זיקת האמון" הקורצ'אקיאנית ועל הרלוונטיות שלה לאתגרי החינוך
במאה ה־ 21

טלי אשר
רגע שניצוד במעופו:
הכשרת מורים אקורדיונית ברוח גישתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק

טליה דיסקין
יאנוש קורצ'אק כמחנך משפטי: היבטים פרקטיים וספרותיים


מפגש
עתליה שרגאי
מסעותיי עם קורצ'אק בבתי ספר בישראל בתחילת המאה ה־ 21
שיחה עם הסופרת תמי שם־טוב


ביקורת ספרים
רוית ראופמן
משפת התרבות אל ספת הטיפול, ובחזרה
על הספר: ספת התרבות: פסיכואלינזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה, בעריכת ענר גוברין


קובי גוטרמן
לימין שור: בעקבות הספר "שישה מבטים על חינוך"
על הספר: עיניים בגב: שישה מבטים על החינוך, מאת משה (קינלי) טור־פז


ABSTRACTS – Vol. 17, Autumn 2020
Special Edition: Janusz Korczak in the 21st Century