גליון מספר 15

תוכן העניינים

דבר העורכים


מאמרים

אורן אֶרגז
המוח החברתי־רגשי בכיתה והשלכותיו לגבי מיינדפולנס בחינוך

בועז צבר
ביקורת ופרקסיס: פרשנות פדגוגית למיתוס גירוש האדם מגן עדן

עֹפר שפר
מהו טעם פרי גן עדן? חידת החינוך של מרטין בובר

ניסים אבישר
מזהות מזרחית לחינוך מזרחי: על מזרחיות, חינוך ושינוי חברתי

 

ביקורות ספרים

משה אלחנתי
סנקה שלנו: הרהורים בעקבות התרגום החדש למכתבי סנקה
על הספר: סנקה, מכתבים אל לוקיליוס, תרגמה דבורה גילולה

תמר קטקו
אתיקה של מדעי החינוך
על הספר: האנושיות שבאדם: סוגיות אתיות במחקר החינוכי, מאת מירה קרניאלי