גליון מספר 14

גילוי דעת - גליון מספר 14

תוכן העניינים

דבר העורכים
 

מאמרים

שולה מולא
"אני רגילה לגמרי": יהודיות, ישראליות ולַבנוּת כעוגנים זהותיים בתהליך
התמודדותם של תלמידים אתיופים עם גזענות בישראל

אבישג אדרי והנרייט דהאן כלב
הבחירה בחינוך ביתי – משמעותה והשלכותיה על האימהוֹת

רחל קואסטל
בוראט – ההומור של ה"ממשי" והתגלותו בז'אנר סרטי התעודה

שרית בר זקן
אימהוּת כביטוי להבניה תרבותית: ניתוח השוואתי יונגיאני של מעשיות רוסיות ופרסיות
 

ביקורת ספרים

נועה גדי
"המצאת הטבע": פון הומבולדט, מדע ורוח
על הספר: המצאת הטבע: הרפתקאותיו של אלכסנדר פון הומבולדט הגיבור האבוד של המדע, מאת אנדריאה וולף

אבנר בן־עמוס
השואה כמבוך עכשווי
על הספר: השואה: שעת חינוך, בעריכת שרון גבע

שי גיל
להרוות נפש צמאה: ארון הספרים היהודי במפגש עם פסיכולוגיית המעמקים היונגיאנית
על הספר: עולם צמא לגשם: מקורות יהודיים בקריאה יונגיאנית, מאת אפרת חרמוני