גליון מספר 13

 

גילוי דעת - גליון מספר 13

תוכן עניינים
דבר העורכים

צבי לם
רשמים אוטוביוגרפיים

מאמרים

יורם הרפז
הגיונות סותרים ב"הגיונות הסותרים": עיון ביקורתי במחשבת החינוך של צבי לם

שמעון אזולאי
חינוך למשמעות וקהילות משמעות: מענה להגיונות הסותרים של צבי לם

ניר מיכאלי
מאוריינות פוליטית התדיינותית לחינוך פוליטי מוכוון דמוקרטיה:
ביקורת על תפיסת החינוך הפוליטי של צבי לם

אדר כהן
חינוך פוליטי כפיקציה חינוכית: תאוריה, מדיניות, פרקטיקה

מרים סמט
צבי לם: הגותו וחשיבותה למחקר ההיסטורי של החינוך העברי

ביקורות ספרים

גיא פינקו
כיצד לגדל אדם חושב? כיצד ליצור קהילה דמוקרטית?
על הספר: מחשבה מתקתקת - ג'ון דיואי: עקרונות מרכזיים בתורתו ומחשבה מחודשת עליהם, מאת ענת רימון אור ויוסי ארגמן

שרון גבע
עם מורא ועם משוא פנים
על הספר: כאלה היינו: נעורים והתבגרות בישראל של העשור הראשון, מאת מרדכי נאור