גליון מספר 10

גילוי דעת - גליון מספר 10

תוכן עניינים
דבר העורכים

מאמרים

יונתן מנדל, דפנה יצחקי, מיטל פינטו
רשמית שאינה מוכרת: על מעמדה המעורער של השפה הערבית בישראל והצורך לתקנו

סלינה משיח
הפוליטיקה של ספרות ילדים ונוער: קריאה בנובלה הרדיקלית פתאום בעומק היער לעמוס עוז

יעקבה סצ'רדוטי
טרנסטקסטואליות בשירות הציונות: אידיאולוגיה והבניית זהות לאומית בסדרה מנהרת הזמן ל גלילה רון־פדר־עמית

ח'אלד עראר ופאדיה אבראהים
בסבך הציפיות הסותרות: אסטרטגיות לחינוך לזהות לאומית ערבית־פלסטינית בבתי ספר ערביים בצפון ישראל

פורום מסות

אזרחות במבחן: המחלוקת על החינוך לאזרחות

נמרוד אלוני
פתיחה מהחזית

אשר כהן
ציונות, יהדות ודמוקרטיה: רב־ערכיות כתשתית ללימודי אזרחות

שרף חסאן
מה לגבי חינוך לדמוקרטיה?

דן אבנון
האזרחות החדשה: אתנית, לאומית, רובית

הדר ליפשיץ
חדלו מאינדוקטרינציה, שובו לדיסציפלינה

הללי פינסון
בין הפוליטי והמקצועי: תפקידו של חינוך לאזרחות בחברה בקונפליקט

אדר כהן
מסכימים על סימני השאלה: חינוך פוליטי כפדגוגיה אזרחית משותפת

מרדכי קרמניצר
ככה לא בונים חינוך לאזרחות, או: המציאות עולה על כל דמיון

ביקורת ספרים

גל הרמט
צדק לא נגיש
על הספר: חינוך, חברה וצדק, מאת קלרה סבג וליאת ביברמן־שלו

ציפי גושפנץ
צלילה לתוך ענן הסירחון
על הספר: פרשת הקישון: צלול ועכור, מאת סמדר בן אשר