גיליון מספר 1

גילוי דעת - גיליון ראשון

תוכן עיניינים
המשתתפים בגיליון
דבר העורכים

מאמרים:
גלעד צוקרמן וגתית הולצמן

רֵעד אל העם: על המהפך הנדרש בהוראת תנ"ך בישראל
בועז צבר
בין פירוש לשינוי: ביקורת על תפישת הפרקטיקה החינוכית הפדגוגיה הביקורתית בגרסאותיה הפוסטמודרניות
עמוס הופמן
החינוך כמעשה חקיקה: הפוליטיקה החינוכית של הנאורות והשלכותיה
אייל נווה ונעמי ורד
היסטוריה ללא משמעות: על העדרו של הֶקְשֵר דיסציפלינרי, חינוכי ופוליטי בחינוך ההיסטורי הממלכתי בישראל
ליאורה גביעון
"אנחנו יותר משפחה עכשיו": אוכל, אימהוּת ומשפחה בקיבוץ המופרט

מסות:
אבנר הולצמן

האוניברסיטה כמרכז רוחני
ניב אחיטוב
התבוננות ברומן מסע אל תום האלף מנקודת מבט של חקר מערכות המידע והאינטרנט

ביקורות ספרים:
דני פילק

יד רוחצת יד - ביקורת על הספר מדינה מפקירה - מדינה משגיחה: מדיניות חברתית בישראל 1985-2008 בעריכת ארז צפדיה וחנה כץ
עמי וולנסקי
עולמן המורכב של רפורמות חינוכיות - ביקורת על הספר שינוי ושיפור במערכות חינוך בעריכת גל פישר וניר מיכאלי
אירית אורבוך
שירת האהבה של החוקר  - ביקורת על הספר יפן במבט אישי מאת בן עמי שילוני