בוגרים מטפלים

בוגרי התכנית לפסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי מצטרפים, עם סיום לימודיהם, אל קהילת EPCI, קהילת  פסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי ההולכת וגדלה בישראל.

ניתן למצוא רשימת בוגרים מטפלים באלפון EPCI - אלפון המטפלים של קהילת פסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי.

באתר זה ניתן למצוא גם מאמרים בנושא פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית ויישום הגישה האקזיסטנציאליסטית בהיבטים שונים.