ייחודיות התכנית

 • סטודנטים מצטיינים רשאים לבחור קורסים ייעודיים בחינוך.
 • סטודנטים מצטיינים רשאים לבחור קורסים השייכים לבית הספר ללימודים מתקדמים.
 • סטודנטים מצטיינים זוכים לשיעורי העשרה במגוון נושאים בתחומי המדע, החברה והתרבות. 
 • סטודנטים מצטיינים בוחרים בפעילות קהילתית המתמקדת בטיפוח הפרט והקהילה במשך כל לימודיהם. 
 • סטודנטים מצטיינים משתתפים ופעילים בקהילות לומדים.
 • סטודנטים מצטיינים נחשפים לגישות חינוכיות ייחודיות ומתקדמות.
 • סטודנטים מצטיינים יוזמים דיונים ועשייה בסוגיות חברתיות, חינוכיות, תרבותיות ופוליטיות.
 • סטודנטים מצטיינים מנחים סדנאות לומדים - UTeach.
 • סטודנטים מצטיינים משתתפים ומפעילים מועדון דיבייט. 
 • סטודנטים מצטיינים מסיימים לימודיהם כעבור שלוש שנים.
 • סטודנטים מצטיינים זוכים להעדפה בשיבוץ במערכת החינוך.