אחריות ומעורבות חברתית

אחריות ומעורבות חברתית /אילנה רונן
בתכנית למצטיינים אנו מאמינים ביכולתו של כל פרט להרחיב את גבולות העשייה שלו הן בהיבט האישי – אקדמי והן בהיבט הערכי – חברתי. טיפוח אחריות ומעורבות חברתית של סטודנטים כחלק מהכשרתם להוראה הכרחית לביסוס זהותם כמובילים ומשפיעים בחברה.
במסגרת זו נבנתה תכנית ייחודית המשלבת למידה ועשייה חברתית בקהילה באמצעות Service Learning (SL) .
במושג Service Learning מאוחדים מאפייני שירות עם מאפייני למידה המכוונים ופועלים במטרה לעורר שינוי במקבל השרות כמו גם בנותן השרות, ולהגביר את האקטיביזם החברתי בקהילה (Eyler and Giles, 1999 ). הלמידה מתרחשת דרך מעגל של עשייה ורפלקציה הכולל: עבודה של הסטודנטים תוך יישום הנלמד לבעיות/צרכים בקהילה ורפלקציה על הניסיון שלהם. בכך רוכשים הסטודנטים הבנה עמוקה ומיומנות, ומחברים בין התפתחות אקדמית קוגניטיבית להתפתחות אישית חברתית. מחקרים מראים שפעילות בדרך של SL המתבססת על שילוב של תמיכה במסגרת קורס אקדמי תיאורטי, לבין עשייה ורפלקציה מחזקים את התמיכה בהכשרת סטודנטים להוראה (Davis, & Moely, 2006). במטרה להעמיק את הלמידה אשר תוביל לטיפוח אקטיביזם חברתי כדרך חיים, שילבנו החל משנת תשס"ח מערך תמיכה במעורבות החברתית - 'קהילת לומדים'.