נוהל קבלת מלגה מועדפת מותנית

רג"ב - ראש גדול בהוראה

תכנית המצטיינים של משרד החינוך בלבד - נהלי קבלת מלגה:

 

סטודנטים שהתקבלו לתוכנית רג"ב של משרד החינוך זכאים למלגת לימודים במשך כל שלוש שנות הלימודים + מלגת קיום בכל שנה.
מקדמה ע"ס 1,000 ₪, תשולם על ידי המצטיינים בכל אחת משלוש שנות הלימוד ללא קשר למלגה. 

מה עליכם לעשות על מנת לקבל את המלגה?

1. בתחילת השנה עליכם לשלם את הסכום הראשון שקבלתם בדואר עם טפסי ההרשמה. התשלום מתבצע בהנהלת חשבונות - בנין אדום.
2. בכל שנה עליכם לחתום על טופס מחויבות למלגה מותנית באופן אינטרנטי מקוון. באחריותכם/ן לבדוק את הסעיפים המחייבים.
חובה לשמור על ממוצע מעל 90 בכל שנה, השתתפות בכל הקורסים, הפעילויות, התנסויות ומעורבויות והתחייבות לעבוד במשך שלוש שנים בהיקף של 2/3 משרה בתום שלוש שנות הלימוד
3. לקראת סוף הסמסטר הראשון:
מגיעות תשובות ממשרד החינוך המאשרות את ההצטרפות לתכנית. מיד עם קבלת ההודעה עליכם לקחת את האישור שהגיע ממשרד החינוך ומאשר את קבלת המלגה על שמכם, אצל חיה עוזרת דיקנית הסטודנטים.
4. עליכם לגשת עם האישור לבנק מסד, להחתים ערב/ה אחד/ת - הכסף יועבר לחשבונכם. הסכום שיופקד בחשבונכם עליכם להעביר לסמינר הקיבוצים לטובת תשלום עבור שכר הלימוד מידיי שנה בכל אחת משלוש השנים.
5. עליכם להגיע להסדיר את התשלום בהנהלת חשבונות בבניין האדום.
6. שימו לב, תהליך זה יתבצע בכל אחת משלוש שנות הלימודים. עליכם לגלות ערנות ואחריות לביצוע מסודר של התהליך על מנת למנוע אי סדרים. לשם כך יש להיות בקשר רצוף עם הדיקנית.

בכל פניה\שאלה ניתן לפנות למשרד תכנית המצטיינים, קומה ב בניין משעול אצל טליה לוי טלפון ישיר 

03-6902387