תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת קורסים הקשורים למסלול וכן קורסים ייעודיים למצטיינים.
הקורסים הייעודיים מהווים כ- 20% מילקוט השעות לתואר.
 

רשימת קורסים:

שנה/מס שעות לימודים במסלול
ובהתמחות
קורסים ייעודיים קורסים טיוטוריאליים
הערות
 א' בהתאם למסלול 8 1 מפגשי למידה המתקיימים
במיקוד זמן ובקבוצות קטנות
 ב' בהתאם למסלול 3 5 סמינריון ייחודי בנושא שייקבע
על ידי הקבוצה והמנחה.
קהילות לומדים
 
ג' בהתאם למסלול   3 בחירה מתוך *מגוון
סה"כ שעות    11 9 20

 
*בחירה מתוך מגוון – בחירה של קורסים מתוך קורסים ייחודיים למצטיינים וכן מתוך קורסים השייכים לבית ספר ללימודים מתקדמים. חלק מהקורסים הם לימודי תעודה המחייבים השלמה לאחר סיום הלימודים לתואר.