קורסים יעודיים

מיפוי הקורסים הייעודיים בתוכנית למצטיינים

שם הקורס למידה תיאורטית למידה מעשית שם המרצה
לשון כן   אתי רבינוביץ, אורית יריב
אנגלית כן   מירי חמסינסקי
תיאוריות פילוסופיות וחברתיות – עיון ומחקר כן
 
כן דרור אלוני, תמר קטקו
מבוא לפסיכולוגיה כן   יהודה בן אוריה
סוציולוגיה של החינוך     רובינשטיין ישראלית, בלהה שגיב,
ליאורה גביעון
מתודולוגיה מחקרית – שיטות מחקר כן כן גויסקי יעקב, קרן מיכל, ענת גריס
הסקה סטטיסטית כן כן גויסקי יעקב, קרן מיכל, ענת גריס
הוראה בסביבה מתוקשבת כן כן חיים תירוש, כ"ץ ניצה

מנהיגות בחינוך
 

כן כן הראל לורנץ
יסודות הרדיו כן
 
כן יוני לביא (לא יתקיים בתשס"ט)
מועדון דיבייט  כן כן יעל עופרים, סיון תום תמר
יזמות חינוכית לקיימות  כן  כן דייויד דוניץ
סדנה בכתיבה יוצרת כן כן אנני בן הלל
סמינריון – נושא שייקבע בדיון עם הקבוצה  כן כן נעמי יוספברג
סמיניריון מקוון -סביבות הוראה מתקדמות כן כן סמיניריון בינמכללתי הכולל מרצים ממכללת קיבוצים, אלקאסמי ותלפיות.
קהילת לומדים כן כן מימי חסקין , שי פרוגל, תמר קטקו, רביב רייכרט, חן שפירא
הגל השלישי בחינוך כן כן  איל רם


 

*הטבלה אינה כוללת את הקורסים הניתנים במסגרת הרגילה של המסלול/ההתמחות, שכן הם ספציפיים לכל מסלול ואינם ייעודיים לתוכנית למצטיינים. כמו כן הטבלה אינה כוללת את מגוון הקורסים האפשריים לבחירה מתוך בית ספר ללימודים מתקדמים – אלו מפורטים באתר המכללה.