קהילת לומדים

מסגרת ניסיונית לקידום למידה מונחית מכוונת קהילה, נועדה להוות מדיום להבניית הידע ולטיפוח האחריות והעשייה החברתית. קהילת הלומדים מאפשרת סביבה של דיאלוג, בה מקיימים כללים של שיחה, הקשבה והנמקה אשר תומכים בלמידה (למשל, Lipman 1991; שור ופריירה, 1990). ממחקרים אלו ואחרים עולה שאנשים הפועלים באקלים רגשי חיובי, המאפשר לעשות טעויות (ברנדט, 2000), וגם מספק משוב מתמשך, לומדים היטב (פרקינס, 1998; ברוקס וברוקס, 1997). במסגרת קהילת הלומדים מאתגרים המנחים את הסטודנטים בסוגיות ערכיות, חינוכיות וחברתיות, תוך דיון, הצעת פתרונות, והתמודדות עם דרכים ליישום הפתרונות שהוצעו במסגרות שונות במכללה ובקהילה. באמצעות חשיפה לסוגיות חברתיות ודיונים בדילמות מוסריות בחברה הישראלית, בוחרים הסטודנטים בעשייה חברתית בקהילה. במהלך המפגשים בקהילת הלומדים מתקיימים הדיונים התיאורטיים המתקיימים במפגשי קהילת הלומדים, המתבססים גם על התבוננות רפלקטיבית בעשייה החברתית יוצרים מעגלי דיון ולמידה. למידה זו תעודד סטודנטים להטמיע את הפעילות החברתית כדרך חיים גם בהמשך לימודיהם ועבודתם המקצועית, כפי שעולה ממחקר המראה שסטודנטים המתנסים בפעילות של SL מגלים תחושת מחויבות גבוהה לעבודה בתחום ההתמחות שלהם (Gallini & Moely, 2003).
בכך נוכל לטפח מעגל היזון חוזר (רונן, 2007) בו המערכת המטפחת את הסטודנטים המצטיינים נתרמת על ידי פעילותם בחברה.
ברוקס, ז'קלין ומרטין ברוקס, לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית: בחיפוש אחר הבנה, מכון ברנקו וייס, 1997
ברנדט, רון, "למידה רבת-עוצמה", בתוך יורם הרפז (עורך), למידה: גישות חדשות, חינוך החשיבה, חוברת 19, מכון ברנקו וייס, 2000.
פרקינס, דיוויד, לקראת בית ספר חכם: מאימון הזיכרון לחינוך החשיבה, מכון ברנקו וייס, 1998.
שור, איירה ופאולו פריירה, פדגוגיה של שחרור: דיאלוגים על שינוי בחינוך, מפרש, 1990. 
 

Gallini, S., & Moely, B.E. (2003). Service learning and engagement, academic challenge, and retention. Michigan Journal of Community Service Learning, 10, 5-14. Retrieved on-line from: www.lclark.edu/dept/service/objects/SLandengage.pdf
Lipman, Matthew, Thinking in Education, Cambridge University Press, 1991.