כמה עובדות על מבקשות מקלט בישראל / הגר קנדלריו

נכון לחודש ספטמבר 2016 שוהים בישראל כ- 40,721 מסתננים. כ- 99% מהמסתננים מגיעים מארצות אפריקה. 20% מהם הגיעו מסודן, 72% מאריתראה ו- 7% משאר מדינות אפריקה.

בסוף שנת 2015 התגוררו בישראל כ- 45,000 מבקשי מקלט. 15% מתוכם הן נשים. אלישבע מילקובסקי מהארגון "רופאים לזכויות אדם", טוענת: "מלבד ההדרה היום יומית שמבקשי מקלט סובלים ממנה על בסיס חוסר מעמד ומוצא אתני, נשים מבקשות מקלט חשופות בנוסף לכך לאפליה ופגיעה מעצם היותן נשים". וראו ב"מרכז לנשים אריתראיות" באתר המהגר - http://the-migrant.co.il/he/node/47

מה ההבדל בין "פליט" לבין "מבקש מקלט"?  פליט הוא מי שנמלט מארצו בשל חשש אמתי לחייו או לחירותו. מבקש מקלט הוא מי שהגיש בקשה להכרה כפליט ועדיין לא הסתיימו ההליכים לבירור הקשה שלו. וראו בסרטון "עיר מקלט? מיתוסים ועובדות": https://m.youtube.com/watch?v=0lele1YNVQ4

מה הוא "מסתנן"? מסתנן הוא כינוי של הרשויות למבקשי המקלט שנכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים שלא כחוק. אלה מאותרים בגבול עם כניסתם, או נלכדים בתוך תחומי מדינת ישראל. נתונים על אזרחים זרים בישראל באוקטובר 2016. אפשר למצוא באתר רשות האוכלוסין וההגירה https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_stats/he/foreign_workers_STATS_Q3_0.pdf

למה בכלל לברוח מסודן? סודן, השוכנת במרכז אפריקה, סובלת משסעים אתניים ודתיים ונשלטת על ידי משטר צבאי דיקטטורי. דרפור הוא חבל ארץ במערב סודן בו מתרחש רצח עם. מיליציות ערביות מבצעות פשיטות, מעשי טבח ואונס המוניים. משנת 2003 ועד היום נהרגו קרוב לחצי מיליון בני אדם, ויותר מ7.2 מיליון נעקרו מבתיהם. באירופה כמעט 70% ממבקשי המקלט הסודנים הוכרו כפליטים. בשנת 2008 העניקה ישראל ל-500 מבקשי מקלט מדרפור תושבות ארעית כמחווה הומניטרית חד פעמית. בחינת בקשות מקלט של סודנים בישראל החלה בשנת 2013. מבין 3,165 בקשות המקלט שהוגשו, רק 45 נבדקו, ומהם הוכר רק סודני אחד כפליט.

למה לברוח מאריתריאה? אריתריאה שוכנת במזרח אפריקה, ויש בה משטר דיקטטורי המונע מתושביה זכויות אדם ואזרח בסיסיות. אזרחים נכלאים ללא משפט, חופש הביטוי והתנועה שלהם מוגבל קשות, בני דתות אחרות מופלים ומעונים, ועוד.  על פי נציבות הפליטים של האו"ם, אלפי אנשים נמלטים מאריתריאה מדי חודש. רק בשנת 2013 אפשרה מדינת ישראל לאריתריאים להגיש בקשות מקלט. מאז ועד היום הוגשו כ-13,000 בקשות מקלט על ידי אריתריאים. רק ארבעה אריתריאים הוכרו כפליטים. על פי נתוני האו"ם, כ- 80% עד 90% ממבקשי המקלט האריתריאים בעולם הוכרו כפליטים. בישראל שיעור ההכרה באריתריאים עומד על 0.4% .

הפליטים שהציפו את אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה הביאו לכינון "האמנה בדבר מעמדם של פליטים" במועצת האו"ם. האמנה מגדירה מי זכאי למעמד של פליט ומהן חובות המדינה כלפיו. בשנת 1954 חתמה מדינת ישראל על האמנה. ב1967 נוסף לה פרוטוקול אשר הרחיב את הגדרתה, כך שכללה בתוכה פליטים בכל העולם ולא רק באירופה. ישראל חתמה גם עליו. "אמנת הפליטים" מצוגת באתר "אזרחות ודמוקרטיה- מגנים על זכויות האדם" מאת ענת בסר וסיגל רוזן-

http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a8081774-5e11-4e15-a759-ecf95d1a139d&lang=HEB

"עקרון אי ההחזרה" הוא התנאי היסודי באמנה. לפי עקרון זה אין להחזיר פליט למדינה שבה צפויה סכנה לחייו או לחירותו.