פתח דבר / לילך ניישטט בורנשטיין

לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ו מוצג כאן גליון חגיגי של מאמרים ומסות, שנכתבו בשנת תשע"ה במסגרת סדנת הכתיבה האקדמית של תוכנית רג"ב למצטיינים. המאמרים הם פרי יצירתם של סטודנטים שנה ג' במסגרת הקורס 'סדנת כתיבה אקדמית' בהנחיית ד"ר דנה פריבך חפץ.
רוחב היריעה של הנושאים מסחרר ממש: חברה וחינוך, ספרות, פילוסופיה וקולנוע, מתמטיקה וספורט. מתודות המחקר וסגנונות הכתיבה המיושמים כאן אף הם מגוונים מאוד: מסע אישי בעקבות התנסות בשטח, ניתוח טקסטים, בחינת סוגיה חינוכית פילוסופית, בחינה ביקורתית של תפיסות ותופעות חברתיות, הצגת כלי חינוכי ומחקר אוכלוסיות תלמידים.

כתיבה אקדמית כבר אינה שם נרדף לתוצר מיובש, נוסחאי ומשעמם. הגיליון הזה מדגים כי במיטבה הכתיבה האקדמית היא מרתקת, מפתיעה וחדשנית. מעבר לשוני המגוון ניתן להבחין כאן באיכות משותפת שעוברת כחוט השני בין המאמרים: כולם מציגים עמדה אתית בהירה. השמעת קולות מושתקים של קבוצות מוחלשות, פיתוח מחשבה יוצרת ובחינה חברתית נוקבת, הם שלושת היסודות עליהם נשענת הדרך שמציעים לנו מורים ומורות צעירות. מי יתן ונוכל ללכת בעקבותיהן ולאמץ את מילון הערכים הזה השנה!
אני מבקשת להודות לד"ר דנה פריבך חפץ על הובלה מעוררת השראה ומסורה של הפרוייקט. תודה מיוחדת לטל אלמליח, ד"ר יהודה בן-אוריה, ד"ר חנוך בן פזי, ד"ר רותי ברקאי, פרופ' ליאורה גביעון, ד"ר נעמי יוספסברג, ד"ר ניר מיכאלי וד"ר שי פרוגל שהנחו את העבודות הסמינריוניות מהן צמחו המאמרים המובאים כאן.