מבוא / דנה פריבך-חפץ

ראשיתם של הטקסטים המוצגים כאן בעבודות סמינריוניות שנכתבו במסגרת סמינריונים בתחומים שונים. המשכם בדיונים כיתתיים בהם שאלנו: לאיזה סוג טקסט כדאי לפתח כל עבודה (מאמר עיוני, מאמר מחקרי, מסה)? מה לפתח ומה להשמיט? ואולי לכתוב על עצם תהליך הכתיבה או ליישם את התובנות שעלו מהעבודה לתחומים נוספים? עיקרה של הדרך – בעבודה אישית של כתיבה ושכתוב וליטוש, לעיתים תוך שינויים ניכרים מהעבודה המקורית, שכן מטבעה של כתיבה משמעותית שלא אחת היא מפתיעה את מחבריה.

ההחלטה לערוך את הגליון בפורמט של "מילון ערכים" משקפת במידה רבה את רוח המאמרים והמסות, שרובם ככולם מתמודדים - ביושר, בכנות, ביסודיות ומתוך מעורבות אישית ניכרת - עם מגוון סוגיות אתיות וחינוכיות רלבנטיות בחברה הישראלית כיום. בחלק מהמקרים נמצא לכותבים פתרון, ולו זמני, לסוגיה שעימה התמודדו; במקרים אחרים, נותרו סימני השאלה דומיננטיים יותר. אלו ואלו חשובים ומבורכים.

אני מודה למרצים שהנחו את הסטודנטים בכתיבת העבודות הסמינריוניות שעל סימכן נכתבו המאמרים והמסות המופיעים כאן, על שיתוף הפעולה הפורה והנעים בקידום הסטודנטים במלאכת הכתיבה האקדמית.

מאחלת לכם קריאה מרגשת, מעוררת מחשבה, מלמדת, מטרידה, מענגת ביופייה וברוחה ההומניסטית – כל אותם הדברים שכתיבה אקדמית טובה יכולה להציע לקוראיה.