עבר בסערה: מחלוקת על סוגיות היסטוריות בישראל / אייל נווה

פרופ' אייל נווה הוא מומחה בחקר ההיסטוריה של ארצות הברית, כמו גם בחיבור בין החינוך להיסטוריה. כחלוץ בתחום החינוך לתודעה פוליטית חיבר תכניות לימודים חדשניות רבות. מבין ספריו הרבים עלה לכותרות ספרו מעורר המחלוקת היסטוריות: לקראת דיאלוג עם האתמול (שנכתב יחד עם פרופ' אסתר יוגב) שפורסם בהוצאת בבל, 2002. ספרו הבא, בהוצאת מכון מופ"ת והקיבוץ המאוחד קו אדום, נקרא עבר בסערה: מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל. תמצית ממנו מובאת בהרצאתו כאן.