קוטף קלמנטינה / גל אבלסון

את העבודה הזאת הכנתי בעקבות מחקר על אחד מסמלי הישראליות - הקלמנטינה. ערכתי ראיון עם סבי, מגדסי נעים, לגבי גינתו ופירות ההדר בה. לפתע התפרץ בחוסר סבלנות ואמר לי כי הסיבה לכך שיש לו גינה ושהוא משקיע בה את כל זמנו וכוחו היא היותו אדם ציוני. ברגע הזה הבנתי שבמשך עשרים וחמש שנות קיומי לא ידעתי שסבא שלי עלה לא רק בגלל היותו נרדף על ידי מוסלמים בארץ הולדתו אלא בשל רצונו להגשים את החזון של "הציונות החדשה". סבי עלה לישראל כדי לעבוד את האדמה אך נשלח לעבודות ייעור של ה"קרן הקיימת לישראל״. חלומו לעבד חלקת אדמה בארץ ישראל לא התגשם במלואו. כיוון שלא ניתן לו להגשים את משאלתו הוא מימש אותה לעצמו, דרך הידיים שלו. הוא הקים גינה יפה ופורחת, ובה עץ קלמנטינות, ברח' ישראל פרנקל 13, רמלה, ועדיין עובד בה.

עבודה: גל אבלסון