שאלות ותשובות

כל מה שרציתם לדעת – והעזתם לשאול
שאלות ותשובות לתוכנית המצטיינים

 • מה זה "תכנית רג"ב למצטייני משרד החינוך" ?

רג"ב - ראש גדול בהוראה. תכנית למצטייני משרד החינוך בעלי ציון משולב (סכם) של 650 ומעלה.

 • מה קורה למצטייני משרד החינוך ש"מתחרטים" באמצע הדרך - מה הסדרי התשלום ובאיזה שלב יכולים לסגת?

מצטייני משרד החינוך יכולים לבטל את השתתפותם בתוכנית בכל שלב ולשלם שכר לימוד מלא עבור כל השנים. 

 • האם מצטייני משרד החינוך יכולים להחזיר שלוש שנים של הוראה במסגרות לא פורמאליות? אילו?

התשובה היא כן. מצטייני משרד החינוך יכולים ללמד ולהחזיר את שלוש שנות קבלת המלגה בעבודה במסגרות בלתי פורמאליות ובלבד שמדובר במסגרות המוכרות על ידי משרד החינוך. כל מוסד המוכר לצורכי סטאז' מוכר גם לצורך החזר המלגה. את המוסדות המוכרים לסטאז' ניתן לקבל מדפנה המר האחראית על תחום הסטאז' ומומלץ בחום לבדוק מולה קודם לסגירת מקום. Dafna.Hammer@smkb.ac.il

 • מה זה "מקצועות מועדפים"? מה עולה בגורלם של מצטייני משרד החינוך שלומדים תחומים שאינם מועדפים? האם מצטייני משרד החינוך שלומדים תחומים שאינם מועדפים מקבלים פחות כסף?

מקצועות מועדפים הם מקצועות שמשרד החינוך מבקש לתגבר והם עשויים להשתנות משנה לשנה. אשר על כן, ישנה העדפה לסטודנטים הלומדים מקצועות מועדפים למצטייני משרד החינוך. יחד עם זאת, לא מדובר באקסיומה ובכל שנה ישנם סטודנטים השייכים למקצועות שאינם מועדפים המוכרים כמצטייני משרד החינוך המקבלים אותו סכום, ללא קשר למקצוע הלימודים שלהם.
• מה קורה למצטייני משרד החינוך שלא סיימו את לימודיהם בשלוש שנים בשל חתונה, גירושין, מוות במשפחה, לידה, מילואים, מחלה, נסיעה פתאומית?
במקרים שכאלה תינתן האפשרות להשלים את הלימודים בשנה ד', אולם שכר הלימוד ימומן על ידי הסטודנט עצמו. במקרה של צורך לדחות את הסטאז' יש לפנות באופן אישי לאיתן שוורץ, האחראי על הסטאז' מטעם משרד החינוך ולהסדיר את הנושא מולו- 04-8288560.

 • אם, במקרה של בעיה רפואית, הריון או לידה אפשר להחליף את המטלות של התוכנית משנה ב' לשנה ג'? – לעשות קהילות לומדים בשנה ג' ולעשות את אחת מההפעלות של שנה ג', שדורשות פחות נוכחות ומאמץ, בשנה ב'?

התשובה היא כן, אולם יש להביא כל מקרה שכזה בפני ראש התוכנית והדבר מותנה באישורה בלבד.

 • האם מצטייני משרד החינוך שמעוניינים להמשיך לתואר שני, צריכים להתחיל ללמד בתום השלוש שנים במקביל ללימודים או שהם יכולים לדחות את החזר שנות העבודה עד אחרי גמר התואר השני?

בשני המקרים, כאשר סטודנט מתחיל תואר שני בחינוך או תואר שני כללי הוא צריך להתחיל לעבוד מיד בתום שלוש השנים בהיקף של 2/3 משרה תוך 4.5 שנים מתום לימודיו הרשמיים במכללה.
ההטבה שניתנת לסטודנטים מצוינים שמתחילים תואר שני בחינוך הוא האפשרות להתחיל לימודי תואר שני בחינוך מבלי שיצטרכו את הניסיון בהוראה, אם לא היו במצוינים היו צריכים ניסיון בהוראה על מנת להתקבל לתואר שני בחינוך.

 • מתי מקבלים מצטייני משרד החינוך את כספם? בתום כל שנה? מה צריך למלא/לחתום/לעשות?

כל המצטיינים חייבים למלא בראשית כל שנה טופס של הלוואה מותנית ולהעביר אותו למשרד מזכירות התוכנית או למשרד דיקנית הסטודנטים. המלגה ממשרד החינוך מגיעה על פי רוב במהלך סמסטר ב' (לפי לוח הזמנים של משרד החינוך) ואילו החלק שניתן מהמכללה נכנס בדרך כלל ישירות למאזן שכר הלימוד במהלך סמסטר א'. באם הובטח סל חיזוקים נוסף, הוא ניתן לרוב במהלך סמסטר א' של השנה הבאה. יש לזכור כי קבלת המלגה מותנית בהגשת הטופס בכל שנה. מצטיינים אשר מסיבה כלשהי לא הגישו את טופס ההלוואה המותנית עד למועד האחרון לא יקבלו את המלגה ולא יוכלו לערער על כך.

 • האם מחפשים באופן עצמאי בתי ספר לעבוד בהם בתום השלוש שנים?

התשובה היא כן. כל הסטודנטים בסמינר מדורבנים לחפש עצמאית מסגרת לצורך הסטאז' ועבודת ההוראה בפועל. יחד עם זאת, היה וסטודנט מתקשה במציאת מקום עליו לפנות למזכירות תכנית המצטיינים ולדפנה המר, רכזת הסטאז' אשר יסייעו לו . לא ייתכן מקרה בו סטודנט לא יוכל להחזיר את ההלוואה המותנית כתוצאה מאי מציאת מקום עבודה.

 • איך עושים סדנת סטאז'? היכן נרשמים? מתי? האם זה עולה כסף? מי משלם וכמה?

בהנחה והסטודנט סיים לפחות 80% מלימודיו (לרבות קורס עזרה ראשונה, בטחון ובטיחות, זהירת בדרכים והדרכה פדגוגית) ורשום לסטאז' במסגרת חינוכית במהלך שנת הלימודים הקרובה, הוא יכול להירשם לאחת מסדנאות הסטאז' המוצעות במכללה. ההרשמה מתחילה בדרך כלל במהלך חודש אוגוסט ונעשית דרך אתר המכללה. מצטייני משרד החינוך פטורים מתשלום עבור סדנת הסטאז'.

 • האם ניתן לצרף סטודנטים מצטיינים בתום שנה א' לשנה ב' של מצטייני משרד החינוך? לפי אילו דרישות? האם יקבלו מענק כספי זהה לאלה שהתקבלו בשנה א' כמצטייני משרד החינוך?

התשובה היא כן. בכל שנה נבחרים 2-3 סטודנטים אשר הפגינו מצוינות מעל ומעבר, אישית ואקדמית (קרי, ממוצע ציונים של 95 לפחות) שבהמלצת ראשי הפקולטות והתחומים שלהם וראש תכנית המצטיינים יכולים להתקבל כמצטייני משרד החינוך. מרגע קבלתם ככאלה הם זכאים לתנאים זהים של מצטייני משרד החינוך אשר התקבלו ככאלה בשנה א'.

 • לפי איזו דרגת-שכר משלמים משכורת למצטייני משרד החינוך במהלך שלוש שנות ההוראה שהם נדרשים להחזיר לפי התחייבותם? האם הם מורים לכל דבר גם אם הם צריכים לעשות סטאז' במהלך שנת ההוראה הראשונה שלהם?

מצטייני משרד החינוך זכאים לשכר של מורים בפועל במשך שלוש שנות הלימוד משנה ד' ואילך. הדבר תקף גם לגבי שנת הלימודים הראשונה, חרף היותה מוגדרת כסטאז'.

 • האם השיעורים של תכנית המצטיינים אינם מתנגשים בשיעורים או במטלות של הקורסים השונים - התמחויות/הדרכה פדגוגית?

כלל וכלל לא. שעות הלימוד של התוכנית תוכננו בקפידה כך שתתאמנה למערכת השעות של כל הפקולטות והתחומים וזאת על מנת להבטיח כי התוכנית תוכל לקלוט כל סטודנטית וסטודנט העומד בקריטריון הקבלה.

 • מה זה "מעורבות חברתית"? כמה שעות צריכים מצטייני משרד החינוך לעשות?

מעורבות חברתית היא ערך יסוד במכללה השואפת להצמיח לצידה של ההכשרה הדיסציפלינרית גם תודעה וייעור של מכוונות חברתית- קהילתית ולהקנות כלים ומיומנויות לקראת תפקוד בוגריה כשליחים חינוכיים. כתוצאה מכך הסטודנטים משולבים במהלך הלימודים במעגלים שונים של התנסות ולמידה בעלי אוריינטציה קהילתית- חברתית. כל סטודנט במכללה חייב לעשות 60 שעות של מעורבות חברתית במסגרת החוג בו הוא לומד המזכות אותו בקרדיט אקדמי. בנוסף לשעות הללו, דורש משרד החינוך מסטודנטים בתכנית רג"ב לקחת חלק ב-40 שעות נוספות בכל שנה כנגד המלגה שלהם. כלומר – עוד 120 שעות.

 • מי משלם את הוצאות הנסיעות השונות לבתי-ספר במסגרת פרויקטים חינוכיים של שנה ב' ו-ג'?

כל הוצאות הנסיעה יכוסו מתוך תקציב התוכנית. הסטודנטים לא יישאו בשום הוצאה שהיא.

 • מה זה מאזן? האם על הסטודנטים לבדוק אותו או שהבדיקה נעשית על ידי צוות המכללה?

במאזן הלימודים מופיעים החובות האקדמיים ללימודים, בחלוקה לנושאים. כך הסטודנט יכול לעקוב אחר מצב לימודיו: מה כבר למד ומה נשאר לו. בכל מקרה של ספק , ניתן לפנות למזכירות הפקולטה.

 • איך מתבצע תהליך ההמרה והשיבוץ?

לקראת תחילת שנת הלימודים תעביר מזכירת התוכנית פירוט לכל מזכירויות הפקולטות ובו יפורטו כל הקורסים שיש לשבץ ואת הקורסים שיש להמיר בקורסים של תכנית המצטיינים. במהלך הרישום לקורסים המזכירות תדענה כבר אילו קורסים יש לשבץ ואילו להמיר.

.

 

לקבלת מידע נוסף, אנא מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם:

* שדות חובה מסומנים בכוכבית
הרשמה אונליין