מרצים

מרצים בתכנית המצטיינים:
ד"ר ענת אבן-זהב
ד"ר אדם הישראלי
פרופ' חנוך בן פזי
ד"ר תמי הופמן
ד"ר מימי חסקין
ד"ר דינה חרובי
ד"ר לילך ניישטט
פרופ' שי פרוגל
ד"ר דנה פרייבך חפץ
ד"ר אמנון יובל
ד"ר עתליה שרגאי
ד"ר נילי עמית אלון
ד"ר גדעון אביטל