טבלת אירועים

טבלת אירועים ופעילויות של תכנית רג"ב למצטיינים תשע"ו

כנסים

1. כנסים שנתיים
(היעדרות מיום לימודים מלא)

  • שנתון א' : יום רביעי 16.3.16 ו' אדר ב'
  • שנתון ב' : יום רביעי 16 .13.1 ג' שבט
  • שנתון ג': יום חמישי 2.6.16 כ"ה אייר

2. כנס פתיחת שנה - 12.10.15

3. כנסים פנימיים: סמסטר א' - 20.1.16 ; סמסטר ב' - 1.6.16

4. טקס חלוקת תעודות לשנתון ג': 15.6.16


מעורבות חברתית ספטמבר - אוקטובר . 15/16

שנתון שם מרצה  הפעילות תאריך

א'
 
ד"ר זהבה סמוחה ברקני התנסויות פריפריאליות טרם נקבע
אדם הישראלי התנסויות פריפריאליות טרם נקבע

 

 

 

ב'

ד"ר לילך ניישטט מרתון אמנות בחינוך מחזור ראשון: 6,7,10 / 9.2015
מחזור שני : 11,13,15 / 10.2015
משעה 9:00-15:00
ד"ר לילך ניישטט מערכת עיתון 'המקבץ' מחזור ראשון: 2,3 ויום נוסף יקבע 9.2015
מחזור שני : 17,18,21 / 4.2016
משעה 9:00-15:00
ד"ר דנה פרייבך חפץ סדנאות להכשרה בכתיבה אקדמית  17.9.2015 משעה 9:00-17:00
ענת אבן זהב סיוע אינטרנטי במתמטיקה מחזור ראשון: 7,8 ויום נוסף יקבע 9.2015
מחזור שני: 7,8,12 / 10.2015

• פעילות מרוכזת למסיימי שנתון א' בבית הפלמ"ח - 23.10.2015
• ליום האופרה לשנתון ב' ולערב כיתת אמן לשנתון ג' טרם נקבעו מועדים

הזמנה לכינוס הפתיחה של תכנית רג"ב למצטיינים תשע"ו 12.10.2015