סיורים חינוכיים

במהלך השנה יתקיימו 3 סיורים. תוכן הסיורים ומידע מפורט יימסרו בהמשך עפ"י התקדמות תהליך הלמידה בשנתון ג'.