שיעורים יחודיים שנה ג

רציונל: שנה ג' היא שנה אחרונה למרבית הסטודנטים בתוכנית המצוינים. בשנה זו אין שעות מוגדרות כשיעורים במערכת אלא פעילות חוץ-מערכתית שתעשה בשלושה ערוצים: מחקר, יזמות, קמפוס. השנה השלישית והאחרונה מיועדת לטיפוח אישיותם של פרחי ההוראה שנמצאים על סף גמר הכשרתם כמורים. עשייתם האינטלקטואלית, החינוכית, התרבותית והקהילתית תתמקד בסביבה האקדמית בקמפוס ובמיזמים עצמאיים בשדה החינוך כדי ליצור "סגירת מעגל" לשנים א'-ב' וכדי לתת ביטוי עצמאי לתהליך ההבשלה שלהם ולרכישת המיומנויות האקדמיות, הסטודנטיאליות והפדגוגיות. בכל ערוץ יהיו כמה אפשרויות שבאמצעותן יגיעו ל"שיא" כלשהו. המבנה הגמיש של התוכנית יאפשר לסטודנטים מגוון פעילויות שאינן קשורות לשעות קבועות אלא בהתאם למה שיבחרו לעשות במקביל למערכת שלהם בהדרכתם של המנחים. שנה ג' היא, סיכום התוכנית ותחילתה של דרכם "החוצה".

מבנה תוכנית שנה ג'

שם המרצה שם הקורס תוכן הקורס אמצעי הערכה מספר ש"ש
  מחקר, יזמות וקמפוס הפעלתם של הסטודנטים כעוזרי הוראה, כותבי מחקרי-פעולה, יוזמות חינוכיות עצמאיות בבתי ספר שונים והפעלת הספרייה כמועדון תרבות.    
ד"ר אמנון יובל עוזרי הוראה ומחקר הדרכה אישית לעוזרי ההוראה, מתרגלים והנחיה בכתיבת מחקרים שונים לסיכום הלמידה והפעילות בתוכנית.    
אייל רם עוזרי הוראה ומחקר
"הגל השלישי
"
 
כל שלושה סטודנטים יבחרו ויתעמקו במודל חינוכי-פדגוגי חדשני, יכירו מסגרת בארץ המקיימת אותו ויתנסו בפועל בהעברת פעילות במסגרתו תוך כדי כתיבת מחקר מלווה.    
ד"ר שי פרוגל "מועדון הספרייה" הסטודנטים יפעילו את הספרייה כמועדון תרבותי פעיל על ידי הפקת ערבי הגות, ספרות ושירה, וארגון מפגשים עם אנשי ציבור, תקשורת ואקדמיה. כמו כן ינחו את כלל הסטודנטים בספרייה בחיפוש מקורות מידע ויצירת קשרים בין ספריות שונות במוסדות אקדמיים אחרים.    

תוכנית מצטייני-המצטיינים

ד"ר ניר מיכאלי עריכת המאמרים האקדמיים והבאתם לפרסום בשיתוף פעולה עם המכון לחינוך מתקדם ופעילות חינוכית מיוחדת במרכז לאתיקה במשכנות שאננים בירושלים עריכת המאמרים האקדמיים והבאתם לפרסום בשיתוף פעולה עם המכון לחינוך מתקדם ופעילות חינוכית מיוחדת במרכז לאתיקה במשכנות שאננים בירושלים

 

בשנה זו יעסקו הסטודנטים בכתיבה מדעית ופעילות בקמפוס ובבתי ספר במיזמים מיוחדים, בהיקף של 40 שעות

לסיכום:
שעות ייחודיות בתוכנית המצטיינים בשנים א-ג: 24 שעות.
שעות מעורבות ופעילות בקמפוס המכללה ובבתי ספר: 120 שעות.
בנוסף לכך יתקיימו פרויקטים חינוכיים בבתי ספר במסגרת "אגודת הידידים" מעבר לעשייה של התוכנית.